top of page
Anchor 2
FORBUNDET
Ansatte

Dansk klatreforbund er et specialforbund under DIF, som arbejder for at fremme og udvikle klatring i Danmark. Forbundet har til formål at samle de danske klatreklubber og understøtte klubberne med uddannelse, konkurrencer, aktiviteter samt rådgivning og sparring. Fra 2013 optager forbundet også skoler og institutioner som medlemmer for at samle hele det danske klatremiljø. Dansk Klatreforbund bliver gennem DIF tildelt en del af udlodningsmidlerne, som sammen med kontingent fra medlemmerne og deltagerbetaling finansierer forbundets aktiviteter.


Forbundet ledes af en bestyrelse på 7 personer, som vælges af repræsentantskabet, som er forbundets medlemmer, på det årlige repræsentantskabsmøde i november . Bestyrelsen har det overordnede ansvar for forbundet og vedtager vision, mål og politikker for forbundets arbejde. Sammen med bestyrelsen arbejder en række udvalg og arbejdsgrupper samt forbundets ansatte mod visionen. De mange forskellige indsatser koordineres af de ansatte i sekretariatet.

Anchor 1
bottom of page