FORBUNDET
Vision & Politik
Awards
Om klubber
Strategi
4 Strategiske spor
Show More

Dansk klatreforbund er et specialforbund under DIF, som arbejder for at fremme og udvikle klatring i Danmark. Forbundet har til formål at samle de danske klatreklubber og understøtte klubberne med uddannelse, konkurrencer, aktiviteter samt rådgivning og sparring. Fra 2013 optager forbundet også skoler og institutioner som medlemmer for at samle hele det danske klatremiljø. Dansk Klatreforbund bliver gennem DIF tildelt en del af tipsmidlerne, som sammen med kontingent fra medlemmerne og deltagerbetaling finansierer forbundets aktiviteter.


Forbundet ledes af en bestyrelse på 7 personer, som vælges på det årlige repræsentantskabsmøde i november af repræsentantskabet, som er forbundets medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for forbundet og vedtager vision, mål og politikker for forbundets arbejde. Sammen med bestyrelsen arbejder en række udvalg og arbejdsgrupper samt forbundets ansatte sammen mod visionen. De mange forskellige indsatser koordineres af de ansatte på kontoret.

 

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TELEFON     KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693