top of page
Anchor 2
FORBUNDET
Sekretariat

Dansk klatreforbund er et mellemstort specialforbund under Danmarks Idræts Forbund DIF.
Klatreforbundet er stiftet af klatreklubberne, for at fremme og udvikle klatring i Danmark.
Forbundet har til formål at samle, understøtte og udvikle det danske klatremiljø
 og understøtte med uddannelse, konkurrencer, aktiviteter samt rådgivning og sparring. 


Medlemstallet 2022
10.700 klatrere fordelt på 60 klatreklubber
60 skoler og institutioner

Dansk Klatreforbund bliver gennem DIF tildelt en del af tipsmidlerne, som sammen med kontingent fra medlemmerne og deltagerbetaling, finansierer forbundets aktiviteter.

Forbundet ledes af en bestyrelse på 7 personer. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde hvor forbundets medlemsklubber har stemmeretten. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for forbundet og vedtager vision, mål og politikker for forbundets arbejde. Sammen med bestyrelsen arbejder en række udvalg og arbejdsgrupper samt forbundets ansatte mod visionen. De mange forskellige indsatser koordineres af de ansatte i sekretariatet.


Historie
Dansk Sportsklatreforbund blev stiftet tilbage i 1995 med 15 klubber. 1. januar 2004 blev forbundet optaget som sportsforbund i Danmarks Idræts-Forbund og 1. januar 2005 opgraderet til specielforbund.. Den 19. marts 2006 skiftede forbundet navn til Dansk Klatreforbund og overtog samtidig en lang række nationale opgaver som tidligere havde været varetaget af Dansk Bjergklub. Organisation Forbundet ledes overordnet af en bestyrelse på 7 personer som er valgt af klubberne på det årlige repræsentantskabsmøde. Forbundet har en generalsekretær som suppleret af flere ansatte står for den daglige ledelse, drift og udvikling i samarbejde med en række frivillige udvalg og arbejdsgrupper


 

Anchor 1
bottom of page