top of page

Forsikring

Klatring på kunstige klatrevægge er statistisk set en ret sikker sport. Ikke desto mindre kan der ske uheld af mere eller mindre alvorlig art.

Bouldering frembyder et skademønster, som er sammenligneligt med andre idrætsgrene - uheldige fald kan føre til ankel- og knæskader og overtræning eller uheld kan føre til skader i skuldre og fingre.

Når man klatrer med reb, bliver klatring en risikosport. Det betyder ikke, at klatreren statistisk set er i stor fare, men konsekvensen af uheld eller fejl kan blive meget alvorlig.

De forskellige former for klatring på klipper eller i bjerge lægger naturligvis yderligere udfordringer og risici til sporten, som man skal tage højde for gennem uddannelse og gradvis progression.

Netop det at mestre potentielt farlige situationer gennem øvelse og forberedelse er en stor del af fascinationen ved klatring. Det er naturligvis vigtigt, at forsikringen er i orden, hvis uheldet skulle være ude.

På denne side kan du læse om forsikringsforhold ved følgende tre situationer:

 • Hvilken forsikring man brug for, når man dyrker klatring i sin fritid?

 • Hvilken forsikring har man brug for, når man arbejder som klatreinstruktør?

 • Hvilke forsikringer har klubben brug for, og hvordan skal klubben forholde sig, hvis en af deres ansatte eller "frivillige ansatte" kommer til skade?

 • Hvordan er reglerne for klatreinstruktørens ansvar, hvis der sker ulykker på et kursus?

Forsikring til kursister/klatrere

 • Hvis en kursist kommer til skade, er det hendes egen ulykkesforsikring, som skal dække.

 • Man skal sikre sig, at ulykkesforsikringen dækker tidspunktet, hvor man klatrer (fritids- eller heltidsulykkesforsikring) og aktiviteten. De fleste ulykkesforsikringer dækker bouldering og sportsklatring på kunstige vægge (ellers er det nævnt som en undtagelse under ”farlig sport” i policen) – skal man klatre på klippe, bør man altid tale med sit forsikringsselskab og sikre sig, at den type klatring, man vil udøve, er dækket.

 • Man skal opføre sig ansvarligt, for at forsikringen dækker – dvs. at man ikke klatrer i beruset tilstand, laver ting, man ikke er uddannet til eller klatrer soloklatring.

 

Forsikringer til instruktøren

 • Som instruktør har du grundlæggende brug for to forsikringer: en ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring.

 • Mange selvstændige har også en retshjælpsforsikring – men hvis du vil være professionel udbyder af klatreaktiviteter, bør du under alle omstændigheder sætte dig grundigt ind i kravene, da det ligger uden for Dansk Klatreforbunds område.

 • Hvis du arbejder for en klub, som er medlem af Dansk Klatreforbund (og derigennem medlem af Danmarks Idrætsforbund), er du automatisk dækket igennem Idrættens Fælles Forsikringer. Det gælder både, hvis du er lønnet, og hvis du er ulønnet.

 • Du er kun dækket, hvis du har en aftale med klubben – du kan ikke bare dukke op med en polterabend uden at have talt med bestyrelsen/administrationen.

 • Du skal stadig opføre dig ansvarligt for at forsikringen vil dække.

 • Hvis en kursist, som du har ansvaret for, kommer til skade, kan det blive aktuelt at benytte ansvarsforsikringen. Du kan læse mere om den her.

 • Hvis du selv kommer til skade, skal skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I nogle tilfælde godkender AES ikke skaden som en arbejdsskade - i de tilfælde har Idrættens Fælles Forsikringer tegnet en udvidet dækning til frivillige. Læs mere her.

 

Klubbens forsikringer

 • Klubben er ansvarlig for at holde klatrevægge, madrasser og låneudstyr i forsvarlig stand. Mange klubber har også ansvaret for at sikre flugtveje osv.

 • Hvis en ansat i klubben kommer til skade under udførelsen af sit arbejde, skal klubben anmelde skaden. Ansatte betyder i den sammenhæng både fastansatte lønarbejdere, freelance lønarbejdere og rent frivillige som rutebyggere, trænere, instruktører osv.

 • Det kræver en del dokumentation samt erhvervs-MitID at anmelde en arbejdsulykke. Holbæk Klatreklub har skrevet en god vejledning baseret på deres egne erfaringer. Du kan også læse om det her.

 • Det kan være relevant for klubben at tegne yderligere forsikringer. For eksempel kan det være ønskeligt at forsikre klubbens klatrevæg, tegne ulykkesforsikring for medlemmer eller grupper af medlemmer eller at tegne en særlig ansvarsforsikring for bestyrelsen. Læs mere om mulighederne her.

Instruktørens ansvar

Hvis der sker en ulykke på et kursus eller en event, kan instruktøren holdes ansvarlig.

Man skal skelne mellem et strafferetsligt ansvar og et erstatningsansvar.

 

Som instruktør skal du opføre dig ansvarligt – ellers kan du i princippet blive straffet efter straffeloven, hvis der sker en ulykke.

Grundlæggende skal du overholde to regler:

 • Du skal kun undervise i ting, som du har kompetence til at undervise i.

 • Du skal opføre dig i overensstemmelse med almindelig dansk praksis.

Vi har ikke nogen nylige eksempler på retssager, hvor en instruktør er blevet straffet efter straffeloven. Formentlig vil man stå stærkere, jo mere man følger Dansk Klatreforbunds praksis. Forbundets praksis er resultatet af en masse input fra danske instruktører og vil derfor blive opfattet som ”almindelig praksis”. Dette er måske også det bedste argument imod at anvende diverse personlige kæpheste (indbinding med pælestik, selvopfundne regler for makkertjek, osv.).

 

Kursisterne har også et ansvar for at opføre sig som fornuftige mennesker. Hvis en kursist opfører sig helt uansvarligt og kommer til skade, vil det som udgangspunkt ikke være instruktørens ansvar.

Hvis kursisterne af en eller anden grund ikke kan forventes at tage et ansvar for egen opførsel (børn, diverse diagnoser og handicaps), har instruktøren naturligvis et større ansvar for at tilrettelægge undervisningen, så de ikke kan komme til at gøre noget dumt. Det giver bedst mening at sørge for, at der er en lærer eller pædagog, som kan påtage sig det overordnede ansvar for denne type kursister, og at man afbryder kurset, hvis det viser sig at være umuligt at afvikle på en forsvarlig måde).

 

På et kursus i et mere udfordrende miljø (Kullen, gletscher, bjerge osv.), kan man ikke gå ud fra at kursisterne ved, hvordan de skal færdes sikkert – så overgår mere af ansvaret naturligvis til instruktøren.

 

Generelt er der i Skandinavien ikke tradition for at straffe idræts- og friluftsinstruktører for uheld eller ulykker.

Til gengæld kan man komme til at stå med et erstatningsansvar, hvis der sker en ulykke, hvor kursisten kommer alvorligt til skade. Det er derfor, det er vigtigt at have en ansvarsforsikring - enten gennem klubben eller en erhvervsansvarsforsikring.

 

Helt grundlæggende skal man opføre sig fornuftigt og ansvarligt som instruktør, og man skal sørge for at have sine forsikringer i orden. Hvis dette er på plads, så behøver man ikke være nervøs for at virke som instruktør.

Læs mere

Idrættens forsikringer

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hvis du har yderligere spørgsmål til forsikringer eller instruktørens/klubbens ansvar, er du velkommen til at kontakte os.

Dansk Klatreforbund yder ikke egentlig juridisk bistand eller rådgivning i konkrete sager, men vi kan hjælpe dig med at finde rundt i reglerne, og vi kan hjælpe dig med at finde de rette fagpersoner at tale med.

bottom of page