GRADERINGER

Klatreruter og problemer graderes med en sværhedsgrad, både for at kunne sammenligne forskellige klatreres præstationer og for at gøre det lettere at finde en rute eller et problem der udfordrer den enkelte klatrer tilpas.


På klipperne
Forskellige regioner har etableret en række forskellige graderingssystemer, Det kan gøre det besværligt at forstå guidebøgerne til klippeområder når man kommer til et nyt sted. Efterhånden er det franske graderingssystem blevet det mest udbredte i Europa. I USA har de deres helt eget system. I Skandinavien graderes sportsruter (boltede) som regel efter det franske system, mens traditionelt sikrede ruter graderes efter det særlige skandinaviske system -
Derfor findes der konverteringstabeller, som sammenligner de forskellige systemer. Der er aldrig helt enighed om, hvordan man skal sammenligne de forskellige grader, men tabellen giver et overblik.

 

I klatreklubben
På klatrevæggene graderer man også rutererne 
På de europæiske klatrevægge benytter man normalt den fransk sportsrute gradering.
På Bouldervæggene benytter man et mere simpelt system hvor problemerne markeres med en farve som dækker et bredere graderingsområde.

 

I Dansk Klatreforbunds farve-system dækker RØD f.eks. alle sværhedsgrader fra 6A - 6C+ i den franske boulder grederingsskala.

Dansk Klatreforbund har udviklet et koncept med 7 farver - En poster som giver et overblik og genanvendelige plastic markeringer til problemerne.
Ring eller skriv for mere info.

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TELEFON     KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693