top of page
Anchor 1
GRADERINGER

Klatreruter og problemer graderes med en sværhedsgrad. Det gør det både muligt at sammenligne forskellige klatreres præstationer, og det gør det lettere at finde en rute eller et problem, der udfordrer den enkelte klatrer tilpas.


På klipperne
Forskellige regioner har etableret en række forskellige graderingssystemer. Det kan nogle gange gøre det besværligt at forstå guidebøgerne til klippeområder, når man kommer til et nyt sted. Efterhånden er det franske graderingssystem dog blevet det mest udbredte i Europa. I USA har de til gengæld stadig deres helt eget system.

I Skandinavien graderes sportsruter (boltede) som regel efter det franske system, mens traditionelt sikrede ruter graderes efter det særlige skandinaviske system. Derfor findes der konverteringstabeller, som sammenligner de forskellige systemer. Der er aldrig helt enighed om, hvordan man skal sammenligne de forskellige grader, men tabellerne giver et overblik.

 

I klatreklubben
På klatrevæggene graderer man også ruterne.
På de europæiske klatrevægge benytter man normalt den fransk sportsrute gradering, mens man på bouldervæggene benytter et mere simpelt system, hvor problemerne markeres med en farve som dækker et bredere graderingsområde.

 

I Dansk Klatreforbunds farve-system dækker RØD f.eks. alle sværhedsgrader fra 6A - 6C+ i den franske bouldergraderingsskala.

Dansk Klatreforbund har udviklet et koncept med 7 farver på en poster, som giver et overblik og genanvendelige plastic markeringer til problemerne.
Ring eller skriv for mere info.

bottom of page