top of page
Anchor 1
Bæredygtig klatring og access

Det betyder meget for det danske klatremiljø, at vi kan tage til Sverige, Tyskland og Norge og klatre på klipper - eller til vores egen klippeø Bornholm, som har den højeste koncentration af begyndervenlige sportsruter i Sydskandinavien.

Dansk Klatreforbund er på forskellige måder involveret i arbejdet med at sikre klatring i naturen også i fremtiden.

Pulje til access-projekter

Hvis du har en god ide til et projekt, som kan være med til at sikre danske klatreres adgang til naturlige klipper i vore nærområder, kan du søge støtte fra vores access-pulje.

Det kan f.eks. være projekter, som hjælpe de lokale klubber med at udvikle klipper, oprydningsprojekter, skiltning o.lign.

Grønt forbund

Dansk Klatreforbund har i flere år været certificeret "grønt forbund" i Danmarks Idrætsforbund.

Grønt forbund-ordningen er en særlig ordning for idrætsforbund, der dyrker sport i naturen. Ordningen går ud på, at forbundet skal agere bevidst i forhold til hensynsfuld brug af naturen og i forhold til klimaaftryk.

Derfor har Dansk Klatreforbund udviklet et miljøkodeks.

Dansk Klatreforbunds miljøkodeks:

Dansk Klatreforbunds miljøkodeks berammer forbundets grønne indsats på både miljø- og klimaområdet.

 

Klatresporten er udsprunget af kærlighed til friluftsliv og ansvarlig brug af naturen – det er et mål i sig selv at sporten dyrkes på en bæredygtig måde.

Udøvere, frivillige og ansatte i Dansk Klatreforbund arbejder på at tænke miljø og klima ind i alle led i vore aktiviteter.

 

Klatrerne er et plus for miljøet og lokalsamfundet i de områder, hvor de bruger naturen.

Dansk Klatreforbund samarbejder med lokale aktører om miljøspørgsmål og sporløs færdsel i naturen. Klatring tilfører ressourcer til den lokale økonomi gennem foreningsliv, bæredygtig turisme, viden og arbejdskraft.

 

Klatrere tager aktivt stilling til, hvordan de bruger naturen, hvordan de indfører nye klatrere i sporten, og hvordan de efterlader naturen.

Dansk Klatreforbund hjælper udøvere og frivillige til at gøre det rigtige ved at indsamle viden og facilitere samarbejde med relevante aktører.

 

Klatring indfører børn og unge i ansvarlig brug af naturen.

På ungdomscamps, klubture osv. lærer børn og unge at nyde naturen uden at ødelægge den.

 

Dansk Klatreforbund følger UIAA’s anbefalinger og arbejder for at udbrede kendskabet til ansvarlig brug af naturen.

Det internationale alpinistforbund arbejder med retningslinjer for ansvarlig færdsel i naturen – Dansk Klatreforbund bakker op om dette arbejde og arbejder på at udbrede retningslinjerne.

Dansk Klatreforbunds anbefalinger til klubber og privatpersoner

Det er vores fælles ansvar at være med til at mindske vores klimaaftryk og at være bevidste om vores påvirkning af naturen. Det gælder både, når vi er ude at klatre med vennerne og på klubture, træf og uddannelse.

Vi skelner mellem tiltag for miljøet (nærområdet ved klipper og overnatningssted) samt tiltag for klimaet (CO2-reduktion).

Klima:

- Tænk over transport - cykel, gåben, offentlig transport i stedet for bil og fly.

- Hold klatreferier lokalt - i stedet for at flyve.

- Vælg udstyrsproducenter, som har en grøn profil.

- Vælg overnatning med "Grøn Nøgle-mærkatet".

Miljø:

- Hav styr på fredning og access-spørgsmål de steder, du klatrer.

- Ved klubture er det arrangørernes ansvar at minimere gruppens aftryk på naturen.

- Tænk over toiletvaner - brug toilettet på tanken/hjemmefra.

- Tag dit eget affald med hjem - og også gerne andres.

 

Danmarks Idrætsforbund har samlet en række gode råd til bæredygtig sport.

bottom of page