top of page
Anchor 1
MEDLEMSKAB

 

Bliv en del af det organiserede klatremiljø                        
 

Dansk Klatreforbund er klatresportens formelle hovedorganisation i Danmark. Vi organiserer, koordinerer og arrangerer en lang række events, konkurrencer og uddannelser som skaber fundamentet for klatresportens udvikling. Klatreforbundet er en demokratisk opbygget non-profit organisation, som er stiftet og ejet af de foreningsorganiserede klatreklubber i Danmark. Vi er talerør for sporten hos medier og myndigheder og medlem af klatremiljøets internationale organisationer IFSC og UIAA Vi samarbejder med alle relevante parter i klatremiljøet, for at udvikle og samle klatresporten, både i Danmark og internationalt.
 

For at deltage I Klatreforbundets aktiviteter skal du være medlem af Dansk Klatreforbund.
Der er 3 typer af medlemskab som giver adgang til fællesskabet.

A: Medlemskab gennem klatreklub
B: Individuelt medlemskab
C: Medlemskab gennem skole


Medlemsmodeller

De 3 medlemskabsmodeller giver adgang til forskellige aktiviteter:


                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 * Det er kun Efterskoler og Højskoler som har stemmeret da de lever op til reglerne i det centrale foreningsregister via DIF.                                                                     

A: Medlemskab gennem en af Klatreforbundets medlemsklubber
Hvis du er medlem i en af Klatreforbundets medlemsklubber, er du automatisk medlem af Klatreforbundet. Hvis du vil
tilmelde dig Klatreforbundets aktiviteter, skal du benytte brugernavn og kode, fra den profil du har oprettet i din lokale klubs administrationssystem "Klub-Modul"
Du kan finde en liste over klubbernes Klub-Moduler
HER
OBS: Dit medlemskab betales af din klub

B: Individuelt medlemskab –
Opret profil HER
Køb Individuelt medlemskab HER

Hvis du ikke er medlem af en af forbundets medlemsklubber kan du stadig få adgang til fællesskabet. Du kan oprette et individuelt medlemskab direkte i Klatreforbundet.
Det individuelle medlemskab giver adgang til Juniorprogram, konkurrencer, talent/elite og udvalgte klippe-arrangementer.

Individuelt medlemskab giver også medbestemmelse.
Inden Klatreforbundets årlige Repræsentantskabsmøde, kontakter vi gruppen af individuelle medlemmer, for at finde repræsentanter, som kan stemme på vegne af den samlede gruppe.
OBS: Individuelt medlemskab koster 400 kr. pr. år (fra købsdato til 31/12)

 

C: Gennem skolemedlemskab HER
Skolermedlemskab dækker både skoler, 
institutioner og andre relevante organisationer som ikke kan registreres under det centrale foreningsregister gennem DIF.
Hvis din skole, institution eller anden organisation er medlem af klatreforbundet, kan du tilmelde dig relevante uddannelser. Hvis du har en Instruktøruddannelse er medlemskabet en forudsætning for at du kan forny din Instruktørlicens når den udløber.
OBS: Medlemskabet betales af skolen


 

ENGLISH

 

Come join the organized climbing community
The Danish Climbing Federation
 is the main body for the climbing community in Denmark.
We organize, coordinate, and arrange a wide 
variety of events, competitions and educations and creates the foundation for the development of the sport. The Climbing Federation is a democratically structured, non-profit organization, founded and owned by the voluntary run climbing clubs in Denmark and we speak on behalf of the sport, before media and authorities. We are member of the International organizations of the sport IFSC & UIAA and work to unite and develop the sport of climbing, both in Denmark and abroad.


To register and participate in Federation activities, you need a membership of The Danish Climbing Federation. There are 2 relevant types of membership:

A: Membership through a Federation member club.
If you are a member of one of the Federation memberclubs,  you are automatically a member of
The Danish Climbing Federation. To register in Federation activities, you need to open a profile in the administration system "Klub-Modul" of your local club. Use the same username and code when you register for Federation activities.
- The membership is paid by the club

 

B: Individual membership
Register
HERE 
Buy Individual membership HERE
If you are not a member of a Federation climbing club, you can obtain an individual Federation membership for the current year. The membership gives access to the Junior Program, Competitions and selected rock climbing activities.
- Individual membership costs 400 kr. per year, from date of payment until December 31st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adgang model.jpg
Logo1_Original.png
bottom of page