top of page
Søg
  • Lasse Pedersen

De næste fire år i Dansk Klatreforbund


Tipsmidler gennem strategiaftale

Dansk Klatreforbund er sammen med 61 andre Idrætsforbund organiseret under DIF - Danmarks Idræts Forbund. DIF modtager en stor andel af statens indtægter fra spil – kendt som tipsmidler. DIF fordeler midlerne på de 62 forbund og på udvalgte indsatsområder DIF`s tildelte midler er indtil nu blevet uddelt til forbundene gennem en fordelingsnøgle med fokus på aktivitet og størrelse men i 2016 blev det på DIF`s repræsentantskabsmøde besluttet at ændre vilkårene for fordeling. Den nye fordelingsmodel betyder at hvert Forbund fremadrettet skal forhandle en 4 årig strategiaftale med DIF`s administration og bestyrelse og den nye model skal stå sin første prøve i perioden 2018 – 2021.

Klatreforbundet har derfor gennem det sidste års tid arbejdet med at udforme en strategiaftale og vi har haft en arbejdsgruppe på opgaven. Gruppen består af Dansk Klatreforbunds bestyrelse og ansatte samt udvalgte formænd fra nogle af klubberne. Gruppen har gennem en møderække med en DIF Konsulent fundet frem til 4 overordnede strategispor som vi har søgt tipsmidler på.

De 4 strategispor beskriver de udvalgte områder som Dansk Klatreforbund vil have særligt fokus på at udvikle sideløbende med Forbundets almindelige drift.

4 strategispor

Spor 1:

Vi vil etablere flere boulder- og klatrecentre Det er et stort uforløst potentiale for at få mange flere i gang med klatresporten i Danmark og den største forhindring er mangel på moderne klatrefaciliteter. Vi vil forsøge at etablere arbejdsgrupper som arbejder med udvidelsesprojekter og nyetablering i hele landet. Der er masser af tomme pletter på landkortet og i de største byer er der stadig stort behov så vi vil både arbejde med nuværende klubber og med lokale grupper som skal blive til nye klubber.

Spor 2:

Vi vil udvikle og styrke vores klubber Klubudvikling har længe været en af forbundets kerneopgaver og dette arbejde forsætter vi. Vi har i samarbejde med klubberne efterhånden et gennemarbejdet bud på ledelse og drift af aktiviteterne i en ideal klub. Det er modeller som kan skaleres op og ned i forhold til beliggenhed og medlemspotentiale og i spændet mellem frivillige og mere professionelle drifts-løsninger.

Klubudvikling tager tid og vi vil forsat tage på besøg i klubberne og hjælpe med at finde gode lokale løsninger på klubbernes store og små udfordringer. Udfordringer som er vokser i takt med klatresportens øgede ambitioner.

Spor 3:

Vi vil udvikle og afholde flere aktiviteter for voksne motionister Hovedparten af medlemmerne i Dansk Klatreforbund kan kategoriseres som voksne motionister. Vi vil i samarbejde med klubber og klatrere udvikle nye aktiviteter som er målrettet denne gruppe. Udfordringen er bred - Lige fra udformning af den ugentlige træningsaktivitet i klubberne til større regionale og nationale events – både på klatrevæg og på tur.

Spor 4:

Vi vil udvikle talentudviklingsmiljøer for unge under 25 år. Det bobler efterhånden med børneklatring i mange klubber så vi skal som sport i gang med at skabe en træningskultur som er sjov og udviklende for børn og unge sådan at de bliver hooked! Begrebet ”talentudvikling” betyder i denne sammenhæng - organisering og indhold som får det bedste frem i alle børn – uanset niveau.

Klatring har hidtil været en mesterlære kultur for voksne og vi har meget at lære af de etablerede idrætter. Der kommer samtidigt mange inspirerende forskningsrapporter som peger på nye måder at indrette idræt for børn og unge så vi skal i gang med at designe gode modeller for træningskultur og prøve dem af.


6 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page