top of page
Søg
  • Lasse Pedersen

Klatreforbud på Kullen?


Lensstyrelsen i Skåne er ved at lave nye regler for naturreservatet, som dækker alle klatreområderne. I det nuværende udkast ser det ud til, at der bliver indført et generelt klatreforbud på klipperne.

Dette er naturligvis et alvorligt slag for dansk klatring. Kullen er vores nærmeste, største og mest udviklede klatreområde. Kullen er det område, hvor dansk klatring har trådt sine barnesko fra de tidlige stive støvler til nutidens friktionssko. 70 års klatrehistorie risikerer at ende som - ja, historie.

Der bliver naturligvis mulighed for at søge dispensation fra klatreforbuddet, og tanken er nok, at enkelte områder fortsat skal være tilgængelige for klatring. Det ændrer dog ikke ved, at der er tale om et enormt indgreb i en vigtig friluftstradition.

Der er startet en underskriftsindsamling imod de nye regler. Du kan læse om den og afgive din underskrift her.

Lige nu er der over 3000 underskrifter.

Dansk Klatreforbund støtter klubberne i Sverige og det svenske klatreforbund i arbejdet med at få ændret de foreslåede regler.

Nedenstående støtteerklæring er sendt til det svenske klatreforbund, så de kan bruge det i forhandlingerne med lensstyrelsen. Vi samarbejder med svenskerne om videre tiltag.

 

Dansk Klatreforbund anser klatring på Kullen som en værdifuld og uerstattelig del af danske klatreres muligheder for at udøve deres sport.

Klatrere fra de over 50 danske klatreklubber benytter klipperne på Kullen til klubture, kurser og til at forfølge personlige sportslige mål.

Hvert år afholder Dansk Klatreforbund kurser i traditionel klatring og instruktørkurser på Kullen. Danmarks største klatreklub med 1800 medlemmer stiller sin hytte på Skäret til rådighed for alle danske klatrere, og har i øvrigt et fremragende samarbejde med Skåneleden, som har fået lov til at benytte klubbens grund til et shelter.

På denne måde er det danske klatremiljø dybt integreret i friluftsmiljøet på Kullen. Dette er et samarbejde, som er værd at bygge videre på.

Dansk Bjergklub blev stiftet i 1951. Helt fra begyndelsen var klipperne på Kullen medlemmernes primære træningsområde. Gennem de næste 50 år udviklede danske klatrere Kullen som klatreområde i samarbejde med klatrere fra Malmö og Lund og tilrejsende klatrere fra Stockholm, Göteborg, England, Tyskland og Australien.

Dansk Klatreforbund driver kursusaktiviteterne på Kullen. Denne mulighed er uvurderlig i forhold til at lære nye klatrere om sikker færdsel i klippeterræn og om det værdisæt, som driver traditionel klatring. Denne klatredisciplin handler om ansvarlig optræden og evne til at varetage sin egen sikkerhed og om sporløs færdsel, som ikke efterlader skader eller udstyr i klippen.

Kullen tilbyder eventyrlige klatreeventyr i et miljø, som kun i meget ringe grad er tilrettelagt. Det er ikke en type klatring, som indbyder til store grupper af klatrere, som det er tilfældet med andre typer af klatring.

Antallet af klatrere er på et niveau, som ikke truer Kullens unikke natur. Men det betyder ikke, at Kullen har mistet sin betydning som klatreområde. Det er stadig det største, bedste og lettest tilgængelige klatreområde for klatrere på Sjælland og i Sydsverige. Det er det område, hvor der afholdes kurser for nye klatrere og for kommende instruktører. Og området tilbyder unge klatrere en mulighed for at få del i en 70 år lang dansk/svensk klatretradition.

Dansk Klatreforbund støtter helhjertet naturbeskyttelse og øgede muligheder for friluftsliv. Sjælden natur skal beskyttes og bevares, truede dyr og planter skal skånes for menneskelig ødelæggelse. I tætbefolkede områder i det sydlige Skandinavien betyder det, at allemandsretten og friluftslivet må udøves med visse indskrænkninger.

Dansk Klatreforbund har den holdning, at alle interesser skal afvejes, og gode kompromiser skal gennemføres og støttes af de involverede parter.

Dansk Klatreforbund anser klatremiljøet på Kullen som en vigtig del af friluftstilbuddet i både Danmark og Sverige. Beskyttelsen af Kullens natur bør ske med henblik på at tilvejebringe en fornuftig balance mellem naturbeskyttelse og muligheden for en høj grad af frihed til at udforske Kullens unikke klippelandskaber med klatremetoder, som ikke efterlader spor på klippen.

  • Dansk Klatreforbund anser ikke et generelt klatreforbud som en attraktiv løsning.

  • Klatrere bør kunne besøge klipperne uden at søge dispensation.

  • Forbud mod klatring i særligt følsomme områder/årstider bør fastlægges i et samarbejde med repræsentanter for klatrerne i regionen.

Foto: Michael Hjorth


155 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page