Søg
  • klatreforbund

Covid-19 og Dansk Klatreforbunds arrangementer

I efterårets kalender har Dansk Klatreforbund en bred vifte af aktiviteter, som spænder lige fra juniorprogram, uddannelse ude som inde til konkurrencer i Danmarksserien. I skrivende stund vil alle kunne afvikles indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger.
Myndighederne har tillid til, at idrætten formår at afvikle mange aktiviteter, hvor vi overholder gældende retningslinjer. DIF og Dansk Klatreforbund forsøger derfor at støtte klubberne i at afvikle planlagte aktiviteter. Dansk Klatreforbund stiller sig til rådighed for jer i klubberne, hvis I er i tvivl, om I kan gennemføre planlagte aktiviteter. 

Der kan være situationer, hvor en værtsklub af flere årsager vælger at aflyse arrangement, og her accepterer vi som forbund selvfølgelig klubbens beslutning og aflyser eller flytter aktiviteten. 

I løbet af september måned er der kommet flere restriktioner på grund af en opblussen af Covid-19. Som udgangspunkt henviser vi stadig til vores anbefalinger fra 8. juni, som du kan finde her.

Der er dog flere nye ting, som klubberne bør tage hensyn til.

Indtil 4. oktober må vi maks. forsamles 50 personer - alle medregnet.

Hvis I har brug for at være flere på samme facilitet, end det gældende forsamlingsforbud tillader, anbefaler Dansk Klatreforbund, at i benytter jer af opdeling i zoner, så I tydeligt kan adskille grupperne.

 I praksis tegner der sig nu en tolkning af reglerne omkring forsamlinger, der muliggør at antallet af personer i en klatrehal kan overstige det gældende forsamlingsforbud uden en zoneopdeling.

Forudsætningen for at kan gøre brug af denne fortolkning er at:

  • I anser personerne i klatrehallen som enkeltpersoner, eller små grupper/reblag, og hver gruppes størrelse er mindre end det gældende forsamlingsforbud.

  • Der ikke sker sammenblanding mellem de enkelt grupper.

  • Der må maksimalt befinde sig 1 person i klatrehallen per 4 m2 gulvareal.

  • Personer der opholder sig i klatrefaciliteter, skal være jævnt fordelt så der ikke opstår områder med større mennesketæthed end de maksimalt tilladte 1 person per 4m2

198 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle