top of page
Søg
  • Lasse Pedersen

Dansk Klatreforbunds aktivitetsrapport for 2021

Aktiviteter i 2021

Dansk Klatreforbund har også i 2021 haft et mærkeligt år, som har været præget af coronanedlukninger. Sådan har det jo været for hele kulturlivet og for hele samfundet, og vores sport er kommet relativt godt igennem de mange udfordringer.

På trods af at klubberne har været lukkede i lange perioder, og det har været vanskeligt at holde kurser i Sverige og andre steder, er både klubber og forbund lykkedes med at ”holde gryden i kog” og gennemføre mange gode aktiviteter. Det skal vi være stolte af som sport!

I dette dokument kan du læse om nogle af de ting, som lykkedes for Dansk Klatreforbund i 2021, og du kan læse om alle de ting, som sker i det kommende år.

Forhåbentlig bliver du inspireret til at fortsætte det gode arbejde og få klatret en masse i 2022.Dansk Klatreforbund

Dansk Klatreforbund hjælper klatreklubberne med at udvikle, koordinere og organisere klatresportens uddannelser, konkurrencer og events. Dansk Klatreforbund består af omkring 60 klubber med 10.000 medlemmer. Vi har også omkring 60 skoler og institutioner, som medlemmer.

Forbundets bestyrelse består af 7 medlemmer, som er valgt af klubberne på det årlige repræsentantskabsmøde. Den daglige ledelse, drift og udvikling af forbundets aktiviteter varetages af sekretariatet med 7 ansatte. Vi samarbejder tæt med bestyrelse, klubber og frivillige udvalg og arbejdsgrupper.Finansiering af Dansk Klatreforbund Dansk Klatreforbund er finansieret på baggrund af 3 hovedindtægter:


INDTÆGTSKILDER


DIF Støtte fra Danmarks Idrætsforbund 3.000.000 kr.

Medlemmer Kontingent fra klubber og skoler 600.000 kr.

Aktiviteter Deltagerbetaling ved aktiviteter 550.000 kr.

Indtægter I alt 4.150.000 kr. Støtten fra Danmarks Idrætsforbund for 2021 kan opdeles i 3 dele:

- Grundstøtte (ca. 25%) - beregnet på antallet af medlemmer.

- Udviklingsstøtte (ca. 60%) – tildelt på baggrund af en 4-årig strategiaftale.

- Anden støtte (ca. 15%) – variabel støtte baseret på tilgængelige puljer, hvor de enkelte specialforbund kan anmode om støtte til en specifik aktivitet.


Kontingentet består af 2 forskellige modeller:

- Klubkontingent, hvor de enkelte klubber betaler 50 kr. pr. medlem pr. år

- Skole/Institutionskontingent, hvor medlemmet betaler 1.500 kr. pr. skole pr.


Indtægter fra aktiviteter:

- Forbundets aktivitetstilbud til medlemmerne består primært af FLG: instruktøruddannelser - junioraktiviteter - konkurrencer - klippeprogrammer - talentudvikling - eliteprogram. Aktiviteterne skal i udgangspunktet balancere økonomisk og derfor ikke generere overskud for Forbundet.


Strategiperioder i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund Klatreforbundet har lige afsluttet strategiperioden 2018 – 2021 med stor succes. Aftalen var ambitiøs, men med klubbernes engagement er det lykkedes at nå i mål med det meste.

Den næste strategiperiode 2022 – 2025 er lige gået i gang. Vi arbejder med fire fokusområder:


Faciliteter - Målsætning om 25 udvidelser, moderniseringer eller nybygninger af klatrehaller

Klubudvikling - Udvikling af klubbernes organisering og medlemstilbud

Voksen motion - Udvikling af introforløb og træningsoplæg til voksne

Børn og unge - Målsætning om Medlemsvækst på 20%, udvikling af klubbernes tilbud og talentudvikling


Dansk Klatreforbunds aktiviteter 2021


Coronahåndtering Hele samfundet og hele kulturlivet har været præget af Corona de sidste par år. Klatresporten er naturligvis ingen undtagelse. Dansk Klatreforbund har haft et nært samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, hvor vi har oversat de generelle regler og retningslinjer, så vi kunne bruge dem i klatremiljøet. Det er vores indtryk, at de danske klatreklubber har været utroligt gode til at følge myndighedernes retningslinjer og samtidig har holdt godt fast i deres medlemmer.

Det kan dog næppe undgås, at medlemstallet falder som følge af de lange perioder med nedlukning. Tallet er gjort op og sammentællingen er endt på 9.362 (10.025 i 2020) Altså en beskeden tilbagegang på ca. 7%. Vi håber, at idrætten generelt kommer tilbage på sporet i 2022 og at det danske klatremijø kan genoptage vækst og udbredelse på linje med resten af verden.


Klubudvikling Klatreforbundets konsulenter er ofte involveret i de udfordringer som klubberne arbejder med – nogle gange som ekspert men i lige så høj grad for at lære og sammen finde løsninger. Alt det vi lærer tilhører klubberne, og vi vil derfor meget gerne give vores besyv med, når I skal finde løsninger. Forbundets hjemmeside har vi lavet et overblik over en lang række udfordringer, som vi kan hjælpe med at løse. Kontakt os for en samtale eller et møde.

Faciliteter Klatresporten vokser og har stort potentiale for vækst. Der er fyldt godt op i mange af landets klubber, så for at skabe plads til flere skal der bygges flere klatrehaller. Der er i perioden 2018 – 2021 bygget og moderniseret mere end 24 nye klatrefaciliteter og det er et arbejde som forsætter. Igennem arbejdet med klatrefaciliteter får vi i Forbundet mange erfaringer med alle delelementerne i et kompliceret facilitetsprojekt og den erfaring skal komme de næste mange projekter til gode.Instruktøruddannelse

Instruktøruddannelserne består af tre niveauer på kunstige klatrevægge og tre niveauer på klippe. Uddannelserne bygger oven på hinanden, så man kan uddanne sig til det niveau, som passer til ens ønsker og interesser.

Uddannelse Indhold Antal uddannede i 2021

Instruktør 1 Topreb og bouldering 240

Instruktør 2 Føring 82

Instruktør 3 Abseil og andet rebarbejde 4

Klippeklatreinstruktør 1 Sportsklatring på klipper 4

Klippeklatreinstruktør 2 Topreb på traditionelle sikringer Klippeklatreinstruktør 3 Føring på traditionelle sikringer 3

Instruktør seminar Opdatering 37


Der har naturligvis været udfordringer med nedlukninger pga. corona, men det er alligevel lykkedes at afholde kurser på alle niveauer, både indendørs og på klipper.

Vi håber, at 2022 bliver året, hvor vi kan afholde kurser og tage på ture til Sverige uden begrænsninger. Træneruddannelse Uddannelsen til både Træner 1 og Træner 2 er blevet moderniseret og er klar til at blive rullet ud i 2022.

Pt. Er der en Træner 1 i kalenderen i marts måned, denne afholdes i Kolding/Århus. I foråret afholdes uddannelsen på Sjælland (hold øje med kalenderen).

Den ”nye” Træner 2 er endnu ikke afprøvet, pga. corona-aflysninger, men i efteråret 2022 sker det endelig. Datoer og sted kommer snarest.

Hvis I som klub har en række trænere der ønsker uddannelse, kan I altid kontakte Ida fra sekretariatet, så arbejder vi for at få uddannelsen til jeres klub. Ønsker I blot en appetizer på trænergerningen eller har begrænset med tid til uddannelse har vi et assistenttrænerkursus der afholdes på én dag. Rutebyguddannelse

Rutebyg basis er en skabelon til et begynderkursus, som klubberne selv kan udbyde Find skabelonen på hjemmesiden:

https://www.klatreforbund.dk/_files/ugd/c10726_9e85b93957ff4ef1815217eaa1318de5.pdf Rutebyggeruddannelsen har været udbudt siden 2017 og er nu blevet moderniseret. Uddannelsen er til rutebyggere med en del rutine og består nu af 2 separate 2-dages kurser: Kursus A med fokus på individuel dygtiggørelse.

Kursus B med fokus på dygtiggørelse gennem teamwork.

Masterclass er et kursusformat med inspiration til de dygtigste. Her sætter vi fokus på udvalgte emner og forsøger at skabe netværk for udvikling. I august havde vi 6 konkurrence-rutebyggere på Masterclass og her i januar har vi haft yderligere 25 på kursus hos Britiske Ryan Henderson.


Uddannelse Indhold Antal uddannede i 2021

Rutebygger Uddannelse Individuel dygtiggørelse 23

Masterclass Konkurrence byg 6

Masterclass Teamwork og produkt 29Juniorprogram Dansk Klatreforbund planlægger hvert år en række aktiviteter for børne- og ungdomsklatrere i alderen 7-19 år. Disse aktiviteter udgør vores Juniorprogram, der har til formål at unge klatrere kan mødes til træning eller konkurrence for at have det sjovt og udvikle sig.


For de helt små arrangeres der Young Guns, et lokalt hold-stævne for de 7-11-årige. Forbundet koordinerer disse stævner, men klubberne arrangerer selv dagen. Young Gun er oplagt som en sjov og tryg tur for mini-holdet. En tur som med lille indsats giver store oplevelser.


Junior Battle er for de 10-13-årige, hvor juniorhold fra klubber kan mødes til en sjov holdkonkurrence. Konkurrencen kan foregå på boulderproblemer, ruter eller begge dele. Klubholdene konkurrerer mod hinanden og der bygges problemer/ruter målrettet aldersgruppen.


Juniortræning er hovedsageligt et initiativ for de 14-17 (+18-19) årige. Træningen kan variere og have mange forskellige temaer. F.eks. dynamisk klatring, sportspsykologi eller konkurrencetræning.


Der er i skrivende stund flere af aktiviteterne, der snart er færdigkoordineret så de kan komme i kalenderen. Hvis I som klub har lyst til at være værter for en af de ovenstående junioraktiviteter så tøv ikke med at kontakte ida (ida@klatreforbund.dk).


Aktivitet Events Indhold Antal deltagere i 2021

Young Guns 3 Sjovt stævne for 7-11 årige 40

Junior Battle 3 Holdkonkurrence for 10-13 årige 65

Junior Træning 1 Inspiration for 14-19 årige 18

Klippeprogram

Dansk Klatreforbund arrangerer hvert år kurser kurser i traditionel klatring. Vi plejer at afholde kurserne på Kullen i Sydsverige. Alt tyder på, at vi i år kan indtage den svenske granit som vi plejer. Kurserne kommer i kalenderen snarest.


Kursus Indhold Antal deltagere i 2021

Redningskursus Rebteknisk redning 10

Kile kursus Trad. 10

Artificiel kursus Aid klatring 4


Konkurrencer Corona stod i vejen for en sammenhængende Danmarksserie i 2021 men med hiv og sving lykkedes det alligevel at få afviklet nogle gode konkurrencer på højt niveau.

Boulder serien blev fin, men lead serien blev desværre lidt tynd. Bananna Park Open blev årets første konkurrence, men da mange ikke kunne træne op til konkurrencen pga. nedlukning, blev det ikke en del af Lead Cuppen.

Desværre blev vi nødt til at aflyse årets sidste planlagte Lead Cup og endte derfor med blot 2 lead konkurrencer. Til gengæld lykkedes det at få afviklet 4 flotte boulderkonkurrencer i fornem kvalitet – 2 Boulder Cups, et DM og et NM med flotte Livestream produktioner. Læs mere om konkurrencerne og find resultater og livestream på hjemmesiden

Aktivitet

Events Indhold Antal deltagere i 2021

Boulder Cup x 2 Danmarksserien (DBKK & NKK) 143

Boulder DM Danmarksmesterskab (Kolding) 72

Boulder NM Nordisk Mesterskab (Bison) 156

Lead Cup Danmarksserien (Pløks) 39

DM Danmarksmesterskab (DBKK) 53


Talent & elite

Vi kan se, at interessen for vores Nationale Talentudviklingsgruppe (NTG) er stigende, og derfor udvides NTG-konceptet fra i år. Der indføres et Youth B-landshold og et Youth A-landshold.

Oven på NTG ligger nu et Juniorlandshold med tilhørende bruttogruppe og et Seniorlandshold med tilhørende bruttogruppe.

Det nye koncept muliggør plads til flere unge klatrere i NTG, et mere målrettet program for Juniors og Seniors, samtidig med at vi bibeholder sammenhæng og fællesskab mellem grupperne på tværs af alder, køn og niveau.


I kan læse om det nye format for NTG og landshold for sæsonen 2022 på FB eller som artikel på forbundets hjemmeside. Hvis I har én eller flere klatrere, som ønsker optag i NTG eller på landshold, må I meget gerne hjælpe dem videre i processen. I er også velkomne til at ringe eller skrive til Lasse (Talent- og elitekonsulent).


Kommunikation Dansk Klatreforbund har en række kanaler, som vi bruger til at kommunikere med medlemmerne:

Klubmodul kan man se de kurser, konkurrencer og andre events, som man kan tilmelde sig.

Vi annoncerer kommende events på vores Facebookside.

Dansk Klatreforbunds hjemmeside kan man læse om uddannelser, konkurrenceregler osv.

Vi sender nyhedsbrev ud til klubbernes bestyrelsesformænd. Det er planen, at der skal komme et nyhedsbrev ca. hver anden måned i 2022.

Vi afholder regionale klubdage hvert år i november, hvor forbundets bestyrelse møder repræsentanter for klubberne.

Endelig holder vi repræsentantskabsmøde hvert år, hvor klubberne vælger bestyrelsen, godkender budget og kontingent osv. I 2022 ligger repræsentantskabsmødet 1. maj.

32 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page