Søg
  • klatreforbund

Mulighed for at åbne udendørs klatrevægge

Opdateret: 18. maj 2020Danmarks Idrætsforbund har udgivet en generel vejledning (https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona) til udøvelse af udendørs idræt. Det er op til de enkelte specialforbund at lave specifikke anbefalinger til, hvordan deres idræt kan udøves inden for gældende regler og retningslinjer.

Dansk Klatreforbund har – ligesom alle de danske klatrere – et stort ønske om at genåbne for klatring, men det skal ske i et ansvarligt tempo og med hensyntagen til myndighedernes anbefalinger og påbud.

Ud fra gældende regler og retningslinjer fra myndighederne og DIF er det Dansk Klatreforbunds vurdering, at det nu er muligt at klatre udendørs, hvis man følger nedenstående retningslinjer.

Det gælder f.eks. på klatretårne, klipper, boulderskulpturer og lignende.

Bemærk, at udlandsrejser frarådes af Udenrigsministeriet. Dette gælder dog ikke rejser til Bornholm.

Dette dokument beskriver de forholdsregler, som klubben og den enkelte klatrer skal tage for at kunne klatre på en ansvarlig måde udendørs.

Dansk Klatreforbund tager udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger og Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger.

Vi har fået hjælp til at lave vores anbefalinger af Frederik Rothemejer Jacobsen, som er ph.d.-studerende ved infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.


Generelle anbefalinger

Klatring er ikke en kontaktsport

klatring er i udgangspunktet ikke en kontaktsport. Det betyder, at vi i klatring har en lav risiko for at smitte hinanden.

Hvis vi tager fornuftige forholdsregler, kan vi yderligere minimere risikoen for at starte smittekæder, når vi udøver vores sport.

Det vigtigste er, at man kun klatrer, når man er rask, at man holder afstand og at man sørger for god håndhygiejne.

Anbefalingerne nedenfor er en vejledning til, hvordan vi kan overholde dette, når vi klatrer.

Det anbefales at:

· man klatrer kun, hvis man er symptomfri.

· host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

· man klatrer med samme makker hver gang.

· håndvask eller håndsprit foretages efter hvert forsøg på en rute eller et problem.

· der er maksimalt 10 klatrere ved en klatrefacilitet.

· klatrere bruger eget grej – ikke klubbens lånegrej.

· klatrere skal lade være med at bide i rebet under føring.

· ved bouldering holdes to meters afstand til andre klatrere. Ved rebklatring holdes god afstand til andre reblag.*

· man undgår spotting, hvis det er muligt. Hvis spotting ikke kan undgås, må man klatre med samme makker hver gang.

· man udfører makkertjekket på afstand sin klatremakker (uden at gå på kompromis med sikkerheden)


*Sundhedsstyrelsen har ændret anbefalingen fra to meter til en meter ved almindelig omgang. Ved sportsudøvelse er anbefalingen dog fortsat to meter.


Det er fortsat ikke muligt at:

• klatre indendørs.

• låne udstyr.

• benytte klubbens indendørs bade- og omklædningsfaciliteter.


Til klubbens bestyrelse

Klatring udendørs på klatretårne eller boulders er muligt, så længe det foregår under særlige forhold for at mindske smittespredning. For at kunne sikre dette, er der en række problemstillinger, som klubbens bestyrelse skal tage stilling til, inden I kan åbne jeres udendørs facilitet.

Der er stor forskel på de danske klatreklubber. Nogle klubber har mange medlemmer, andre har få medlemmer. Der er også stor forskel på befolkningstætheden og antallet af klatrere i klubbernes nærområder.

Det kan være særligt problematisk at undgå forsamlinger på mere end 10 personer i de større byer. Det frarådes at åbne klubbens klatrefaciliteter, før der er en plan for, hvordan klubben vil sikre, at der ikke forsamles mere end 10 personer.

En mulighed er at indføre et bookingsystem, så der kan bookes klatretider på forhånd. På den måde sikres det, at der hverken er for mange klatrere i gang på faciliteten, eller at der vil opstå et problem med kødannelse. Et sådant bookingsystem kan laves i Klubmodul (banebooking). Det er gratis for klubber under Dansk Klatreforbund at benytte Klubmodul.

Det maksimale antal, der må forsamles, er lige nu 10 personer. Det er imidlertid ikke alle klatrefaciliteter, som kan bære dette antal. Der skal kunne opretholdes minimum to meters afstand mellem reblagene. Det kan være en god ide at sætte markeringer på væggen med fire meters mellemrum, så det bliver let for medlemmerne at overholde retningslinjerne. Dette gælder både for høje vægge og bouldervægge.

Man skal også være opmærksom på flowet ved klatrevæggen. For eksempel kan man afmærke et venteområde i god afstand fra væggen, så klatrere, der venter på deres tur, ikke blandes med de aktive klatrere.

Hvis der er tale om boulderfaciliteter med fælles faldmadras, anbefales det at madrassen rengøres med vand og rengøringsmiddel med jævne mellemrum. F.eks. mellem hvert hold af klatrere.

Det anbefales, at klubben sikrer mulighed for håndvask eller håndsprit, samt at alle klatrere skal medbringe håndsprit til personligt brug under klatringen.

Det frarådes, at klubben afholder kurser, hvor kropskontakt ikke kan undgås. Hvis der afholdes sikringskurser eller lignende, skal instruktøren finde måder at holde afstand til kursisterne – f.eks. ved at forevise teknikkerne på afstand, lade kursisterne lave makkertjek på hinanden osv. Dette må naturligvis aldrig gå ud over sikkerheden.

Klatring indendørs fortsat ikke muligt

Myndighederne har fortsat ikke åbnet for indendørs idrætsaktiviteter. Dansk klatreforbund anbefaler, at alle klatreklubber fortsat respekterer dette.

Dansk Klatreforbund anbefaler også generelt at holde toiletter, bad og omklædningsrum lukkede. Hvis det af lokale årsager er nødvendigt at holde toiletter åbne, kræver det grundig og hyppig rengøring samt rigelig sæbe og håndsprit.

Træningsredskaber som yogamåtter, elastikker, hangbord og lignende kan blive anvendt udendørs, hvis redskaberne bliver vasket med sæbevand eller sprittet af mellem hver bruger.

Det er den enkelte bestyrelse der beslutter, om de vil give tilladelse til klatring på klubbens udendørs klatrefaciliteter. Det er derfor også klubbens bestyrelse, der er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes anbefalinger.

Mange af de udendørs faciliteter, som klubberne anvender, er ejet af skoler eller institutioner. I disse tilfælde skal klubben have tilladelse fra ejeren af klatrefaciliteten, inden de kan genoptage aktiviteten. Dansk Klatreforbund følger Corona-situationen tæt og orienterer, når vi ser mulighed for at anbefale yderligere aktivitet.

Er vi klar til at åbne for klatring på vores udendørs væg?

’ Vi har lavet klare regler for brug af væggen, og har meddelt dem til medlemmerne samt sat opslag op ved væggen.

’ Vi har en plan for, hvordan antallet af klatrere på væggen kan begrænses til maksimalt 10 personer ad gangen (f.eks. ved at bruge booking eller banebooking i Klubmodul).

’ Vi har en plan for, hvordan vi kan styre flowet omkring væggen, så det er tydeligt, at der kun er 10 personer samlet ad gangen. Herunder et tydeligt afmærket venteområde til klatrere, der venter på at deres tid starter.

’ Vi har lavet afstandsmarkeringer der sikrer, at klatrerne ikke står for tæt ved hinanden under klatringen.

’ Vi har udpeget personer, som er ansvarlige for, at reglerne overholdes i væggens åbningstid.

’ Vi har indkøbt rengøringsmidler og har lavet en plan for ekstra rengøring af fællesarealer og bouldermadrasser.

’ Vi har evt. tjekket med jeres lokale politikreds, kommune og andre samarbejdspartnere, at en begrænset åbning for klatring er i orden.

’ Vi har udpeget et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for at følge op på, om genåbningen forløber som planlagt.


Til den enkelte klatrer

Udendørs Klatring og træning i den enkelte klub er først mulig, når klubbens bestyrelse eller facilitetens ejer har godkendt, at der kan åbnes for udendørsaktiviteterne. Hvis du klatrer på en væg, der driftes af en klub, skal du sætte dig ind i de gældende regler.

Hvis du klatrer på klipper, boulderskulpturer eller lignende, er det vigtigt, at du selv er opmærksom på at overholde anbefalingerne om afstand, håndhygiejne og maksimalt 10 personer i en forsamling.

Er jeg klar til at tage ud på klippe eller på en klatrevæg?

’ Jeg er symptomfri og har været det i 48 timer.

’ Jeg har håndsprit med, så jeg kan afspritte hænderne efter hvert forsøg/rute.

’ Jeg har en fyldt vandflaske, så Jeg ikke behøver at tappe vand fra en fælles vandhane.

’ Jeg kender reglerne om afstand (to meters afstand til andre klatrere).

’ Hvis jeg skal klatre med reb, har jeg lavet en aftale med en fast klatremakker, så jeg ikke skifter makker hver gang.

’ Jeg har mit eget udstyr, så jeg ikke behøver at låne udstyr. Herunder personlig kalk (flydende eller løst), så jeg ikke behøver at dele kalkpose med andre.

’ Når jeg kommer til klatrestedet, sikrer jeg mig, at der højst er 10 personer samlet – hvis der er for mange, venter jeg i god afstand eller forlader stedet.

’ Hvis jeg skal klatre på en væg, som administreres af en klub, har jeg sat mig ind i reglerne for brug af væggen.

’ Hvis der er booking, har jeg booket en tid.


Q&A

Hvorfor skal vi have fast klatremakker?

Vi skal have fast klatremakker for at begrænse eventuelle smittekæder, så en smittet klatrer maksimalt smitter sin egen makker. Sådan kan vi være med til at bremse smittespredningen i samfundet.

Kan jeg blive smittet via klatregreb?

Ja, der er en lille risiko for at blive smittet via klatregreb, derfor anbefaler vi, at du spritter hænderne af efter hver rute eller hvert forsøg.

Hvorfor skal klatregreb ikke sprittes af mellem hver bruger?

En udendørs klatrevæg er at sidestille med en udendørs bane eller udendørs træningsfacilitet, hvor der ikke er krav om afvaskning mellem brugerne. Det er rigspolitiets anvisning, at udendørs træningsfacilitet kan benyttes.

Dansk Klatreforbund har, ud fra et forsigtighedsprincip, valgt at anbefale, at alle klatrere vasker eller spritter hænder som det første, når de afslutter en rute eller et forsøg på bouldervæggen.

Kan jeg anvende flydende kalk som håndsprit?

Nej, flydende kalk er ikke lavet til hånddesinfektion, eller godkendt som sådan.

Flydende kalk er baseret på alkohol ligesom håndsprit. Godkendte midler til hånddesinfektion skal indeholde 70-85% alkohol. Flydende kalk kan indeholde et sted mellem 60 og 80% alkohol. Der er altså stor sandsynlighed for, at din flydende kalk ikke indeholder nok alkohol til at virke som desinfektion.

Endeligt er det de færreste klatrere, der anvender flydende kalk i de mængder og med den grundighed, det anbefales at bruge håndsprit.

Hvordan holder vi afstand til hinanden, når vi klatrer med reb?

Vi kommer normalt ikke tæt på hinanden, når vi klatrer med reb.

Du skal være særligt opmærksom på de første tre-fire bolte under føring. Planlæg, hvordan klatreren vil klippe slyngerne, og hvor sikringsmakkeren placerer sig.

Når I laver makkertjek, er det vigtigt, at I finder en god rutine, hvor I får tjekket alle de relevante punkter, men med afstand. Tal rutinen igennem med din makker, så I begge er klar over, hvordan det skal gøres.

Sikkerheden må ikke kompromitteres.

Må jeg bruge klubbens udstyr?

Nej, det anbefales ikke, at klubben udlåner udstyr til medlemmerne (reb, seler, klatresko, bremser, karabiner og lignende).

Ligeledes må du ikke låne dit reb eller andet personligt udstyr til et andet reblag.

Det er anbefalingen fra DIF, at denne type udstyr vaskes eller afsprittes mellem hver bruger. Denne anbefaling er møntet på udstyr, som er egnet til at blive afsprittet jævnligt – altså ikke sikkerhedsudstyr. Derfor anbefales det at undgå låneudstyr helt.

Alternativt kan man sørge for at udstyret ”hviler” i tre døgn mellem brug. Det kræver naturligvis afmærkning og logbog osv.

Kan jeg tage ud at klatre på klipper?

Ja, men kun inden for Danmarks grænser.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke nødvendige rejser til udlandet, og alle der vender hjem efter en udlandsrejse opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage.

Det må altså frarådes at rejse til f.eks. Sverige for at klatre. Det påpeges også, at rejseforsikringer typisk ikke dækker ved rejser til områder, som udenrigsministeriet fraråder.

Det er dog muligt at tage til danske klipper og klatre, her anbefales det, at anbefalinger og påbud fra myndighederne overholdes. Samt at man følger de generelle anbefalinger fra Dansk Klatreforbund om klatring udendørs.

Ved klatring på klipper er der ikke en klub, som har ansvaret for at opretholde reglen om maksimalt at være 10 på stedet og de øvrige regler og anbefalinger – derfor opfordres den enkelte klatrer til at udvise selvdisciplin.

Hvordan sikres det, at der ikke forsamles mere end 10 personer ved en klatrefacilitet?

Alle klatrere og klubber opfordres til at udvise ansvarlighed i forhold til at undgå at samles flere end 10 klatrere om hver klatrefacilitet. Brud på denne regel kan medføre, at politiet lukker faciliteten.

Der vil dog være store lokale forskelle på, hvordan dette løses. Særligt i de store byer kræver det både en høj grad af disciplin og en grundig organisering, hvis vi skal kunne klatre uden at få påbud eller opholdsforbud fra politiet.

Klubber har mulighed for at indføre et bookingsystem, så der kan bookes tider på forhånd. Der er en funktion til dette i Klubmodul, som hedder ”booking”. Det er gratis for klubber under Dansk Klatreforbund at benytte Klubmodul.

Det anbefales desuden, at den enkelte klatrer ankommer kort inden booking og holder sig på behørig afstand af faciliteten, indtil den bookede tid begynder, og de foregående reblag har forladt væggen.

Efter klatring kan du vise hensyn ved at forlade væggen fem minutter før bookingen udløber.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser nogen, der bryder råd og anbefalinger?

Hvis du føler behov for at henvende dig, er det vigtigt, at du gør det i en venlig tone. Du kan f.eks. spørge, om de kender til retningslinjerne for sport udendørs i forbindelse med Corona, eller om de har læst Dansk Klatreforbunds anbefalinger om opstart af klatring.

Det absolut vigtigste er dog, at du og din makker selv er opmærksomme på afstand god hygiejne og øvrige anbefalinger.

Må jeg bryde den sociale afstand, hvis nogen kommer til skade under klatring?

Ja, hvis der bliver behov for førstehjælp under klatring, skal du selvfølgeligt hjælpe efter bedste evne.

Kan jeg klatre indendørs?

Nej, der kan ikke klatres indendørs. Der er indført midlertidigt forbud mod at holde indendørs sports- og fritidsfaciliteter åbne. Det vides ikke, hvornår forbuddet ophæves.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Skriv eller ring til

Rune Windfeld, rune@klatreforbund.dk, 22 54 16 27

Henrik Stephansen, henrik@klatreforbund.dk, 20 95 91 44

Klatrehilsen fra Dansk Klatreforbunds sekretariat og bestyren


Download PDF

Bagrundsmateriale

Politiets tiltag mod Corona virus:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark

sundhedsstyrelsens plakat til træning udendørs.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/plakat_til-dig-der-traener-udendoers

DIFs anbefalinger om træning udendørs.

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/coronaArtiklen er redigeret 15.05.2020

1,291 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle