top of page
Søg
 • Lasse Pedersen

National Talentudviklingsgruppe NTG

Du kan nu ansøge om at blive optaget i Dansk Klatreforbunds Nationale Talentudviklingsgruppe (NTG) for sæsonen 2021. NTG er forbundets fælles træningsmiljø, hvor alle bidrager til egen og andres videre udvikling som klatrer

Formålet med NTG er at skabe et nationalt miljø for jer, der har et drive og en ambition om at efterprøve, hvor langt jeres personlige potentiale kan bringe jer, hvad enten drømmen er højeste nationale eller internationale konkurrenceniveau. Fokus i NTG er at videreudvikle klatrernes personlige, sociale og sportslige kompetencer med særlig vægt på at præstere i konkurrence. NTG optager kontinuerligt klatrere fra Youth B (fra året du fylder 14) og er for særligt dedikerede og motiverede klatrere, samt landshold for Juniors (fra året du fylder 18) og Seniors.


Den National Talentudviklingsgruppe er Dansk Klatreforbunds træningsmiljø, hvor alle bidrager til egen og andres videre udvikling som klatrer.


NTG’s aktiviteter i 2021 indbefatter:

 • 2-3 obligatoriske nationale træningssamlinger, hver af 2 dages varighed.

 • Mulighed for deltagelse i 1-2 internationale konkurrencer. Internationale konkurrencer dækker over andre landes nationale konkurrencer (eksempelvis Norges Cup’en), NM, EC samt IFSC-konkurrencer for Youth B&A, Juniors og Seniors.

 • Yderligere vil det være muligt at deltage i fælles weekendture og træningslejre i udlandet.


Ud over de fælles NTG-aktiviteter vil der være særskilte aktiviteter for Junior- og Seniorlandsholdet

Dansk Klatreforbunds talent- og eliteansvarlige (TE-ansvarlige), trænere og klatrere koordinerer konkurrenceaktiviteterne så klatrerens og konkurrencernes niveau tilpasses bedst muligt. Det er således ikke et krav, at en klatrer stiller op i internationale konkurrencer, for at være en del af NTG, men vi opfordrer til at få international konkurrenceerfaring. Det gælder særligt fra Youth A og opefter.

NTG-klatrere, der ønsker optagelse på Team Danmark Gymnasium og med mål om optagelse på junior- eller seniorlandsholdet anbefales som minimum 1 international konkurrencedeltagelse hver sæson, særligt fra Youth A og op. International erfaring er vigtig i et udviklings- og seniorperspektiv.

Alle Youth B klatrere og ældre kan ansøge med en kvalificeret ansøgning om optagelse i NTG, i samarbejde med egen træner, hvis man er på et hold. Dog forventes det, at klatrerens træner og den TE-ansvarlige er enige om, at klatreren er moden til at indgå i samarbejdet. I tilfælde af, at en klatrer ikke har en træner, søger man på lige fod med alle andre, og der vil være en samtale med Forbundets TE-ansvarlige. De generelle krav til optagelse er følgende:

 • Glæde og passion for klatring med særligt fokus på at udvikle kompetencer inden for områderne: - Kreativitet - Nysgerrighed på at blive bedst muligt - Mestringsfokus - Grundlæggende at udvikle dig som ansvarlig og selvstændig klatrer.

 • Personligt drive, motivation og en drøm om at blive klatrer på den nationale og/eller internationale klatrescene.

 • Forventning om dedikation og engagement, fremmøde til samlinger og egen træning, struktureret og fokuseret arbejde med målsætninger for kontinuerlig personlig udvikling.

 • Bidrage til et inspirerende og motiverende træningsmiljø for alle og bidrage til både egen og andres udvikling.

 • Deltage aktivt og medbringe en ansvarlig træner til samlingerne, når dette forventes.

 • En kort og motiveret ansøgning, der udtrykker klatrerens personlige motivation for deltagelse på holdet, og hvor klatrerens træner aktivt bakker op om projektet med en kort udtalelse. Landsholdsklatrere fra sæsonen 2019/20 skal ligeledes bekræfte deres motivation og ambition for 2021.

NTG er Dansk Klatreforbunds talentfulde klatrere, som i det rette miljø og med fortsat udvikling aspirerer til at nå et højt nationalt seniorkonkurrenceniveau, og kan være potentielle klatrere til landsholdet. Gruppen optager løbende nye talenter, men klatrerne er som udgangspunkt på holdet for et år ad gangen. Klatrere i særlig udvikling kan altså godt optages i gruppen i løbet af en sæson, og er man først optaget forbliver man, som udgangspunkt, på holdet resten af sæsonen.

Gruppen udtages af Dansk Klatreforbunds TE-ansvarlige i samarbejde med ansvarlige trænere. Gruppen består af klatrere, med kompetencer og færdigheder i klatring, som i det rette miljø, sandsynliggør en langsigtet udvikling til seniorklatrer på højeste nationale eliteniveau inden for konkurrenceklatring.

Potentiale identificeres ud fra flere faktorer såsom motoriske, fysiske, psykiske og sociologiske potentialer, og ikke alene på baggrund af klatrerens nuværende resultatmæssige præstationer. Fokus skal inddrage: Hvor god en klatrer er til at passe ind i miljøet, om klatreren kan bidrage til miljøet, om klatreren kan kompensere for problemstillinger i miljøet, og om klatreren selv aktivt tager ansvar og søger ny viden for egen udvikling.

Klatrerne i gruppen er klatrere med et ønske om at udvikle det danske konkurrencemiljø, og som på nuværende tidspunkt vurderes at have potentiale til at klatre konkurrencer på højeste nationale seniorniveau, med mulighed for at blive optaget på landsholdet. Herunder opstilles de specifikke forventninger til de respektive alderskategorier. Forventninger til international konkurrencedeltagelse er specifikt for de deltagere, der har en ambition om optagelse på landsholdet.


Første år (året du fylder 14):

 • Første år er et indslusningsår, hvor målet er at lære miljøet at kende og vænne sig til at være en del af den samlede talentudviklingsgruppe

 • Deltage i den regionale del af juniorprogrammet (forventes)

 • Deltage i regionale klubkonkurrencer og regionale konkurrencer af Den nationale Danmarksserie- opfordring til lead og boulder (forventes)

 • Deltage i DM (forventes)

 • Deltage i de nationale tiltag i NTG (obligatorisk)

 • Mulighed for deltagelse i Nordiske Mesterskaber. Ellers ingen internationale konkurrencer i nationalt regi. Det er altid muligt for den enkelte klatrer at tage med sin klub til internationale konkurrencer uden for IFSC-regi

Andet år (året du fylder 15):

 • Deltage i den regionale del af juniorprogrammet (anbefales)

 • Deltage i regionale klubkonkurrencer og regionale konkurrencer af Den nationale Danmarksserie- opfordring til lead og boulder (obligatorisk)

 • Deltage i de nationale tiltag i NTG (obligatorisk)

 • Deltage i DM (obligatorisk)

 • Deltagelse i Nordiske Mesterskaber (anbefales)

 • Deltagelse i anbefalede internationale konkurrencer efter aftale med træner og TE-konsulent (anbefales)

 • Deltagelse i internationale træningsture for NTG (anbefales)


Første år (året du fylder 16):

 • Deltage i 2-4 afdelinger af Den nationale Danmarksserie (obligatorisk og der opfordres til deltagelse i både lead og boulder)

 • Deltage i de nationale tiltag i NTG (obligatorisk)

 • Deltagelse i DM (obligatorisk)

 • Deltagelse i Nordiske Mesterskaber (forventes)

 • Deltage i anbefalede internationale konkurrencer efter aftale med træner og TE-konsulent (anbefales)

 • Deltagelse i internationale træningsture for NTG (anbefales)

Andet år (året du fylder 17):

 • Deltage i 2-4 afdelinger af Den nationale Danmarksserie (obligatorisk og der opfordres til deltagelse i lead og boulder)

 • Deltage i de nationale tiltag i NTG (Obligatorisk)

 • Deltagelse i DM (obligatorisk)

 • Deltagelse i Nordiske Mesterskaber (forventes)

 • Deltage i anbefalede internationale konkurrencer efter aftale med træner og TE-konsulent (anbefales)

 • Deltagelse i internationale træningsture for NTG (anbefales)


 • Deltage i 2-4 afdelinger af Den nationale Danmarksserie (obligatorisk)

 • Deltage i de nationale tiltag i NTG (Obligatorisk)

 • Deltagelse i DM (obligatorisk)

 • Deltagelse i Nordiske Mesterskaber (forventes)

 • Deltage i anbefalede internationale konkurrencer efter aftale med træner og TE-konsulent (anbefales)

 • Deltagelse i internationale træningsture for NTG (anbefales)


Dansk Klatreforbunds TE-ansvarlige udtager kontinuerligt klatrere (18+) i løbet af sæsonen. Træningen foregår som en integreret del af NTG og giver mulighed for interne rokader mellem klatrerne på Juniorlandshold og resten af NTG-gruppen, alt efter klatrernes udvikling i løbet af sæsonen.

Udtagelse af en klatrer til Juniorlandholdet foretages ud fra en samlet vurdering af klatrerens udviklingspotentiale til at nå højeste nationale senioreliteniveau.

Målet med Juniorlandsholdet er specifikt at arbejde med overgangen til en seniorkarriere, med særligt fokus på Dual Career. Klatrere på Juniorlandsholdet prioriteres til at repræsentere Danmark ved NM, IFSC Youth Cups & JVM. I særlige tilfælde, hvor det for klatrerens udvikling skønnes fordrende for udviklingen, kan en klatre på juniorlandsholdet udtages til senior IFSC-konkurrencer. Klatrere på Juniorlandsholdet deltager også i nogle af seniorlandsholdets aktiviteter.


Forventninger

 • Deltage i 2-4 afdelinger af Den Nationale Danmarksserie (obligatorisk og disciplin specialisering er muligt)

 • Deltagelse i DM (obligatorisk)

 • Deltage i de nationale tiltag i NTG (obligatorisk)

 • Deltagelse i Nordiske Mesterskaber (obligatorisk)

 • Deltage i 1-2 internationale konkurrencer efter aftale med træner og TE-konsulent (obligatorisk)

 • Deltagelse i internationale træningsture for NTG (forventes)


Dansk Klatreforbunds TE-ansvarlige udtager seniorklatrere, der har vist potentiale til at nå internationalt seniorkonkurrenceniveau. Træningen foregår efter en individuel strategi for den enkelte klatrer med udgangspunkt i klatrerens ønsker og muligheder.


Forventninger

 • Deltage i 2-4 afdelinger af Den nationale Danmarksserie (obligatorisk og disciplin specialisering er muligt)

 • Deltagelse i DM (obligatorisk)

 • Deltage i de nationale tiltag i NTG (obligatorisk)

 • Deltagelse i Nordiske Mesterskaber (obligatorisk)

 • Deltage i 2-4 internationale konkurrencer efter aftale med evt. træner og/eller TE konsulent (obligatorisk)

 • Deltagelse i internationale træningsture for NTG (forventes)


Dansk Klatreforbund investerer i udvikling af talentudvikling og har derfor ansat TE-konsulent for at samle og understøtte de danske klubbers indsatser og de danske atleter. Vi har aktive frivillige forældre, som hjælper med organisering og planlægning af ture, og det er en stor hjælp. Forbundet betaler udgifter for TE-konsulent og frivillige holdledere ved rejser. DKLAF har stort fokus på kvalitet i NTG-programmet, hvor udgifter til trænere, rutebyg mm. hovedsageligt dækkes af forbundet.

Derfor må der påregnes udgifter til NTG-samlinger, national konkurrencedeltagelse og rejser i forbindelse udenlandske samlinger, træningslejre og konkurrencer. De klatrere, der kun stiller op til danske konkurrencer, vil selvfølgelig have en mindre udgift, hvorimod klatrere der deltager i flere udenlandske konkurrencer og træningslejre, vil have en betydelig større årlig udgift.


DKLAF betaler for følgende:

Youth B til og med Juniorlandsholdet

 • Licens og deltagergebyr ved internationale IFSC-konkurrencer

 • Visum i forbindelse med internationale IFSC-konkurrencer

 • Licens og deltagergebyr ved internationale IFSC-konkurrencer

 • Visum i forbindelse med internationale IFSC-konkurrencer

 • Tilskud på 1.500 kroner i diæter i op til 4 internationale IFSC-konkurrencer


Ansøgning om optagelse

Hvis du vil søge optag i den Nationale Talentudviklingsgruppe, skal du sende en mail til lasse@klatreforbund.dk, hvor du kort forholder dig til følgende spørgsmål:

 • § Kontaktoplysninger

 • Fornavn og efternavn

 • E-mailadresse

 • Telefonnummer

 • Adresse

 • Fødselsår

 • Klatreklub

 • Kontaktoplysninger på ansvarlig træner

 • Kontaktoplysninger til forældre eller værge med: Navn, adresse, E-mailadresse og telefonnummer for atleter under 18 år

 • Bekræfte at have læst og vil bidrage til DKLAF’s forventninger til udøvere på NTG

 • En kort og motiveret ansøgning, der udtrykker din personlige motivation for deltagelse på holdet (motivation, ambition, fokusområde og drømme)

 • Har man tidligere været på holdet, skal man stadig skrive en ansøgning

 • En bekræftelse, hvor klatrerens træner aktivt bakker op om projektet med en kort udtalelse (tillæg til ansøgningen).

 • Er man ikke en del af et hold, anbefales det at gå i dialog med klubbens trænere og bestyrelse, således, at der dannes et grundlag for et begyndende samarbejde om udvikling af daglige træningsmiljøer.

Da første arrangement allerede er i weekenden den 23.-24. januar 2021, er tilmeldingsfristen 4. januar 2021.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Lasse på telefon (61703886) eller mail (lasse@klatreforbund.dk).


216 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommentare


bottom of page