Søg
  • klatreforbund

Særlige Corona vilkår for Eliten

Opdateret: 17. dec. 2020

Kære klubber og atleter.


Vi står desværre stadig midt i covid-19 og flere af forbundets klubber må igen lukke ned for indendørs klatring.

Der er en mulighed for at atleter på højeste nationale senior niveau stadig at træne indendørs. Det kan være en stor hjælp for vores gode atleter, som bruger masser af tid på træning, og hvor klatring udgør en stor del af deres liv.

Dansk Klatreforbund har defineret det højeste nationale senior niveau i Danmark, således at vores klubber har synlige retningslinjer at følge.

Vi vil gerne understrege, at det er en mulighed for, at I som klub kan støtte jeres topatleter, men det er op til jer, om I vil gennemføre en særlig åbning for eliten.

For at der ikke skal være nogen tvivl, så er det altså kun atleter, som kan leve op til forbundets kriterier, der må have lov at klatre. Der vil også i mange tilfælde skulle indgås en aftale med jeres kommune om åbning for træning for national elite. Her vil I sikkert også skulle gøre rede for hvilke trænere, som vil være til stede under klatringen. I eksempelvis Københavns Kommune skal en evt. åbning koordineres med Team Copenhagen. I andre kommuner vil det typisk være Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Vi har defineret højeste nationale elite ud fra nedenstående kriterier. Disse er også nemt tilgængelige på forbundets hjemmeside i tilfælde af kontrol fra det lokale politi.

Har I spørgsmål kan I kontakte talent- og elitekonsulent Lasse Dannemann Pedersen; lasse@klatreforbund.dk, mobil: 61 70 38 86

DEFINITION AF HØJESTE NATIONALE SENIORNIVEAU I DANSK KLATREFORBUND

Professionel idræt på senior niveau er undtaget fra særlige restriktioner, og må derfor fortsat træne - også indendørs. Definitionen på en professionel udøver er, at den pågældende dyrker idræt på højeste nationale senior niveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.

Dansk Klatreforbund understreger, at det er helt op til landets klubber, om de kan gennemføre træning for eliten. Der skal også indgås aftale med kommunen i så fald en klub vil åbne på særlige vilkår for deres eliteatleter.

Vi har rådført os med DIF og har i forlængelse heraf defineret en professionel idrætsudøver i Klatreforbundet således. - Udøveren skal som minimum have været konkurrence-aktiv nationalt- og/eller internationalt i sæsonen 2019/20 og placeret sig på højeste nationale senior niveau i disciplinerne boulder og/eller lead. For at høre til kategorien "højeste nationale senior niveau" skal atleten tilhøre mindst én af følgende tre kategorier. Dog gælder IFSC's regler for aldersgrænse; at man tilhører klassen Youth A eller ældre. (Det vil sige, fra det år man fylder 16 år).

  1. Klatrere på seniorlandsholdet, som repræsenterer Danmark til senior NM og ved senior IFSC-konkurrencer (World Cups, EM og VM) i sæsonen 2019/20.

  2. Klatrere, som officielt må stille op i seniorkonkurrencer i IFSC-regi (Youth A og ældre), og som har en ranglisteplacering i top 15 i Danmarksserien - i enten Boulder eller Lead (2019/20).

  3. Klatrere, som har opnået en podieplads (1.-3. plads) ved senior DM (Boulder 2019 og Lead 2020).

LISTE MED NAVNE

DM-resultater og Danmarksseriens rangliste kan findes i dette link https://www.klatreforbund.dk/konkurrence og forevises på forlangende. Med sportslig hilsen Dansk Klatreforbund

817 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle