SKOLEKURSER

Dansk Klatreforbund udbyder en lang række uddannelser og aktiviteter som er relevante for skoler og institutioner.   

Særligt 2 uddannelser er designet til at sætte gang i klatreaktiviteterne på skolen eller institutionen.
Kurserne er rettet mod enten Bouldering eller klatring på høj væg


SKOLE BOULDER 
4 timers introduktion til bouldering - Du får et godt indblik i bouldervæggens spilleregler og en grundlæggende viden om teknikker, bevægelser og sikkerhed. Vi arbejder med underviserens rolle under bouldering og hvordan man bedst skaber aktiviteter og passende udfordringer 

 

Kurset bestilles via mail til carsten@klatreforbund.dk
Prisen er 500 kr. pr. person - (min. 6 personer)

 

INSTRUKTØR 1
Introduktion til klatring på høj væg med brug af reb, rebbremse og klatresele

Kurset forløber over to undervisningsdage a 6 timer med mindst 14 dage imellem.

Kurset giver kompetence til at undervise i toprebsklatring og bouldering.

Du kan læse mere om Instruktør 1 herunder.

 

Instruktør 1 udbydes normalt ikke i den almindelige kursuskalender. Skoler og institutioner kan købe kurset af Dansk Klatreforbund. Det koster 9000 kr. inklusiv seks pladser. Derefter 1500 pr. kursist op til maksimalt ni deltagere. Hvis du ønsker at bestille et kursus, skal du udfylde denne blanket og sende til rune@klatreforbund.dk.

Skema til I1 kursusbestilling
Information om Instruktør 1
Show More

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TELEFON     KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693