top of page
Anchor 1
POLITIK: ELITE & TALENT

Med udgangspunkt i Dansk Klatreforbunds vision om fremtidens klatremiljø beskrives forbundets politik i forhold til elite- og talentudviklingsmiljøer i dansk klatring.

Målsætninger

Opbygning af træningsmiljø i de enkelte klubber.

Opbygning af talentudviklingsmiljø gennem regionale talentudviklingsgrupper og kraftcentre. 

Opbygning af en elite i Danmark, som kan sørge for et stort konkurrencemiljø i mange aldersgrupper.

Opbygning af et landshold, som kan repræsentere Danmark og gøre sig gældende internationalt.

Klubberne

Der tilbydes i dag kun få strukturerede træningstilbud i klubberne. Træningskulturen er præget af mesterlære med lidt struktur, men for juniorer er denne kultur ved at ændre sig, hvor langt de fleste klubber er begyndt at have juniorhold. En vigtig forudsætning for udviklingen af klubbernes træningskultur er forbedringen af den generelle træningsviden, samt at uddanne flere trænere.

 

Kraftcentre

Et kraftcenter er en klub, som vælger at være forrest i udviklingen af konkurrence- og talentmiljø. Status som kraftcenter opnås ved at klubben i samarbejde med forbundet tilbyder et træningsfællesskab for de talenter, som aspirerer til at blive udtaget til landsholdet, og som ikke kun henvender sig til egne medlemmer. Opbygning af talentudviklingsgrupper er prioriteret før opbygning af kraftcentre.

Elite

Siden 2010 har forbundet lavet talentudvikling gennem et juniorlandshold, som har deltaget i internationale konkurrencer. Holdet har haft 3-4 træningssamlinger pr. år. Der er prioriteret at have en stor juniorlandsholdtrup og at give mange muligheder for at stifte bekendtskab med det internationale konkurrencemiljø. Den store trup og de mange erfaringer bliver desuden brugt i en vidensdelingproces, hvor udøverne deler deres viden om trænings- og konkurrenceforhold med de danske klubber. 

 

Talentudviklingsgrupper

Grupperne er et tilbud til juniorudøvere, som gerne vil blive bedre og satse på klatring, udover træning i klubben. Der tilbydes udviklingsgrupper til både udøvere og trænere, som giver videreuddannelse mod talentudvikling igennem en række træningssamlinger.

Konkurrencemiljøet

Der afholdes 20-30 konkurrencer i Danmark om året, hvoraf de fleste er rettet mod eliten. Der mangler breddekonkurrencer, særlig for juniorer, hvis konkurrencemiljøet skal vokse. Kun ca. 3-5 % af vores medlemmer deltager i konkurrencer.

Landshold

Landsholdet har de dygtigste trænere, rutebyggere og et etableret trænings- og læringsfællesskab.

I forbindelse med samlinger afholdes der eksterne oplæg, som bygger ovenpå den allerede eksisterende viden.

På landsholdet er der fokus på forberedelse til konkurrencer, som primært gennemføres ved forberedende samlinger før internationale konkurrencer. Udtagelse til landsholdet sker løbende på baggrund af resultater ved DM, NM og internationale konkurrencer.

bottom of page