TRÆNER 1

Træner 1 uddannelsen er for dig som ønsker at få kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre træning for begyndere og letøvede, både børn og voksne. Træner 1 bygger fint videre på Assistenttræner uddannelsen, men kan også tages uden denne forudsætning. Uddannelsen er ligeledes for dig som har været træner i mange år, men gerne vil have ny relevant viden samt inspiration til din videre træning.

 

Målgruppe

 • Klubtrænere, som gerne vil have viden og inspiration til at blive endnu bedre trænere.

 • Udøvere som gerne vil begynde som trænere.

 • Ressourcepersoner som gerne vil vide mere om hvordan træning i klubben kan struktureres.

 • Udøvere som gerne vil øge deres viden om træning for at få inspiration til egen træning.

 

Hvilken rolle kan en Træner 1 påtage sig i klubben?

Tilrettelægge og gennemføre træning for begyndere og letøvede, både børn og voksne.

 

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Uddannelsen består af 4 moduler af hver 8 timers varighed. Derudover skal deltagerne gennemgå 4 e-læringsmoduler (forud for uddannelsesdagene) samt udarbejde en hjemmeopgave, svarende til 2 timers arbejde.

Uddannelsen er bygget op således at den er en blanding af Danmarks Idræts Forbunds (DIF) Træner 1 og Klatreforbundets Træner 1. Dvs. ved gennemførsel af uddannelsen kan du starte DIF’s- og Klatreforbundets Træner 2 uddannelse.

 

Fagområder 

 

Modul 1 Børn og unges udvikling

I dette modul tages der udgangspunkt i 3 overordnede temaer:

 • Den fysiologiske udvikling

 • Den motoriske udvikling

 • Den psykiske og sociale udvikling

 

Modul 2 Trænerrollen & tekniktræning

I dette modul tages der udgangspunkt i to overordnede temaer:

 • Trænerrollen 

 • Tekniktræning

Modul 3 Træningslære

Her tages der udgangspunkt i 5 overordnede temaer:

 • Generel fysiologi

 • Opvarmning

 • Arbejdskrav- og kapacitetsanalyse

 • Circuit træning

 • Træningsplanlægning og målsætninger

 

Modul 4 Paraklatring & Tempo + Taktik

Her tages der udgangspunkt i 3 overordnede temaer:

 • Paraklatring

 • Faldtilvænning

 • Taktik og tempo

 

 

Praktisk information

 • Uddannelsen købes samlet, og er opbygget således at man gennemgår modulerne i kronologisk rækkefølge.

 • Man skal være fyldt 16 år ved uddannelsesstart. Der kan gives dispensation.

 • Hvis du mangler et enkelt modul fra et tidligere uddannelsesforløb, finder vi det modul i den nye uddannelse der har tilsvarende indhold. Dette modul købes særskilt (kontakt Forbundet). 

 • På uddannelsesdagene skal du medbringe klatreudstyr (kun til modul 4 skal du medbringe sele, reb og bremse), notatredskaber og en solid madpakke.

 

Hvor og hvornår afholdes Træner 1?

Hold øje med Forbundets kalender for at se hvornår uddannelsen udbydes. Kontakt mig gerne hvis I er flere i en klub der ønsker uddannelsen afholdt i jeres landsdel, så vil jeg undersøge mulighederne for dette.

Pris

2000 kr.

Foreninger har mulighed for at søge tilskud fra kommunen til uddannelse af jeres trænere. Det er lidt forskelligt fra kommune til kommune hvor stor en %-del af foreningens samlede udgift til uddannelse, der dækkes.

 

Kontakt

ida@klatreforbund.dk

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TELEFON     KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693