TRÆNER 1

Træner 1-uddannelsen er rettet mod at give deltagerne værktøjer til at skabe træningstilbud for begyndere og letøvede – både børn og voksne.

Dansk Klatreforbunds Træner 1-uddannelse er opbygget af fire selvstændige moduler. Du kan tage de enkelte moduler uafhængigt af de andre, men du skal naturligvis tage hele uddannelsen for at kunne kalde dig Træner 1.

Hvis du kan dokumentere erfaring eller anden uddannelse, som svarer til et eller flere af modulerne, kan du få merit for de pågældende moduler.

Træner 1-uddannelsen kræver ikke, at du selv er en dygtig eller erfaren klatrer. Undervisningen er ligeligt fordelt mellem teori og praksis.

Det er et krav, at du deltager aktivt i både teoriundervisningen og i de praktiske dele, men hvis du er skadet, gravid eller helt nybegynder, kan du sagtens være med alligevel. Undervisningen er lagt an på at differentiere i forhold til deltagernes niveau, så alle får passende fysiske udfordringer.

Hvem er målgruppen for Træner 1-uddannelsen?

 • Klubtrænere, som gerne vil have inspiration og viden til at blive endnu bedre trænere.

 • Udøvere, som gerne vil begynde som trænere.

 • Ressourcepersoner, som gerne vil vide mere om, hvordan træning i klubben kan struktureres.

 • Udøvere, som gerne vil øge deres viden om træning for at få inspiration til egen træning.

 

Hvilken rolle kan en Træner 1 påtage sig i klubben?

 • Stå for træning af begyndere og letøvede.

 • Stå for træning af børn.

 • Træne viderekomne udøvere i samarbejde med andre trænere eller i kraft af egen erfaring med f.eks. konkurrenceklatring.

De enkelte moduler

Modul 1 - Juniortræning

 • ATK – kultur og træningsmiljø

 • Motorik, opvarmning og grundteknikker

 • ATK - fysiologi

 • Klatreteknikker og klatrelege

 • ATK - præstation

 • Opbygning af træningspas

Power point til modul 1

Modul 3 - Præstation

 • Arbejdskrav i lead-klatring

 • Faldtilvænning

 • Målsætning og motivation

 • Tempo og taktik

 • Udholdenhedstræning

 • Forebyggelse af idrætsskader

Power point til modul 3

Modul 2 - Tekniktræning

 • Bevægelsesanalyse/arbejdskravsanalyse

 • Grundlæggende teknik

 • Hvordan indlæres teknik?

 • Mere avancerede teknikker

 • Formidling og feedback

 • Opbygning af træningspas

Power point til modul 2

Modul 4 - Fysik

 • Fysisk arbejdskrav i bouldering

 • Power, fingerstyrke, systemtræning

 • Træningslære

 • Styrkeudholdenhed

 • Træningsplanlægning

 • styrketræning

Power point til modul 4

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TELEFON     KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693