top of page
Anchor 1
UDVALG
Sikkerhedsudvalget

Udvalget er nedsat i henhold til vedtægterne og samarbejder med sekretariatet om at udvikle forbundets uddannelser.

Kontaktpersoner

Henrik Stephansen (Dansk Klatreforbunds sekretariat)

E-mail: henrik@klatreforbund.dk

Rune Windfeld (Dansk Klatreforbunds sekretariat)

E-mail: rune@klatreforbund.dk

Medlemmer

Malwina Tarka

Jens Peter Bøttger

Stefan Jacobsen

Jacob Hasselbalch

Bornholmudvalget

Arbejder med udvikling af Bornholm som klatredestination og med access og samarbejde med myndighederne.

Udvalget arrangerer også klatrefestival på Bornholm.

Formand og kontaktperson

Kim Moltved

E-mail: kim@moltved.dk

Udvalgets medlemmer

Anette Vilen

Peter Harremöes

Kim Moltved

Laust Højmark

Ordensudvalget

Udvalget er nedsat i henhold til vedtægterne og håndterer stridsspørgsmål angående forståelse af forbundets love og regler.

Formand

Rene L. Christensen, Næstved Klatreklub

Mail: rene@haslevnet.dk

Øvrige medlemmer

Niels Staun, Aalborg Klatreklub

Jan Bønding, Dansk Bjerg- og Klatreklub

Suppleant

Magnus Berg Sletfjerding, Nørrebro Klatreklub

Konkurrenceudvalget

Koordinerer årets konkurrencer og opdaterer regler og vejledninger.

Kontaktperson

Povl Lund Nielsen, CRUX

Mail: povllund@gmail.com

Øvrige medlemmer

Allan Beck, Ribe Klatreklub

William Müller, PLØKS, Skovlunde Klatreklub

Bent Johansen, Ribe Klatreklub

Juniorudvalget

Udvalget arrangerer tiltag, som danner netværk mellem de unge klatrere på tværs af klubberne.

Kontaktperson

Erling Strauss, CRUX, Skælskør Klatreklub

Mail: erlingstrauss@yahoo.dk

Øvrige medlemmer

Henrik Buus, Roskilde Klatreklub

Janjan Hovgaard, Odense Sportsklatreklub

Jacob Østergaard, Skørping Klatreklub

Mikkel Højgaard Larsen, Dansk Bjerg- og Klatreklub

Arbejdsgrupper

Dansk Klatreforbund har et varierende antal arbejdsgrupper, som arbejder ad hoc på projekter eller andre udviklingsopgaver. De nuværende arbejdsgrupper er:

Instruktøruddannelse på klippe

Henrik Ditlevsen

Kasper Stoholm

Jacob Klaris

Vedligeholdelsesudvalget

udarbejder regler for instruktørfornyelse på klippeinstruktøruddannelserne

Henrik Ditlevsen

Peter Harremöes

Mikael Kristiansen

Janus Jørgensen

bottom of page