top of page
Anchor 1
UDVALG
Sikkerhedsudvalget
Udvalget er nedsat i henhold til vedtægterne og samarbejder med Dansk Klatreforbunds sekretariat om at udvikle sikkerhedsuddannelser.
Kontaktperson
Henrik Stephansen (Dansk Klatreforbunds sekretariat)
E-mail: henrik@klatreforbund.dk
Udvalgets medlemmer:
Stefan Jacobsen
Malwina Tarka
Jens Peter Bøttger
Jacob Hasselbalch
Bornholmudvalget
Arbejder med udvikling af Bornholm som klatredestination og med access og samarbejde med myndighederne.
Udvalget arrangerer også klatrefestival på Bornholm.
Formand og kontaktperson
Kim Moltved
E-mail: kim@moltved.dk
Udvalgets medlemmer
Anette Vilen
Peter Harremöes
Laust Højmark
Jacob Hansen
Emil Traidl
Malwina Tarka
Ordensudvalget
Udvalget er nedsat i henhold til vedtægterne og håndterer stridsspørgsmål angående forståelse af forbundets love og regler.
Formand
Rene L. Christensen, Næstved Klatreklub
Mail: rene@haslevnet.dk
Øvrige medlemmer
Niels Staun, Aalborg Klatreklub
Jan Bønding, Dansk Bjerg- og Klatreklub
Suppleant
Magnus Berg Sletfjerding, Nørrebro Klatreklub
Konkurrenceudvalget
Koordinerer årets konkurrencer og opdaterer regler og vejledninger.
Kontaktperson
Povl Lund Nielsen, CRUX
Mail: povllund@gmail.com
Øvrige medlemmer
Allan Beck, Ribe Klatreklub
William Müller, PLØKS, Skovlunde Klatreklub
Bent Johansen, Ribe Klatreklub
Juniorudvalget
Udvalget arrangerer tiltag, som danner netværk mellem de unge klatrere på tværs af klubberne.
Kontaktperson
Erling Strauss, CRUX, Skælskør Klatreklub
Mail: erlingstrauss@yahoo.dk
Øvrige medlemmer
Henrik Buus, Roskilde Klatreklub
Janjan Hovgaard, Odense Sportsklatreklub
Jacob Østergaard, Skørping Klatreklub
Mikkel Højgaard Larsen, Dansk Bjerg- og Klatreklub
bottom of page