top of page

Skema til ulykkesrapportering

 
Hvis du har været involveret i en ulykke eller en nærved-ulykke, hjælper du klatremiljøet til at blive mere sikkert ved at indrapportere hændelsen.
 
Praktisk:
  • Du kan udfylde nedenstående skema – så får vi alle de oplysninger, som vi har brug for. Hvis du allerede har skrevet en ulykkesrapport i et andet format, er du også velkommen til at sende den i stedet.
  • Du må meget gerne indsende rapport, selvom en nærved-ulykke aldrig førte til skader, eller hvis der er tale om en akut idrætsskade.
  • Der er et skema til ulykker og nærved-ulykker på klatrevægge samt et skema til ulykker på klippe og is.
  • Send rapporten som vedhæftet fil til rune@klatreforbund.dk, så indgår den i Dansk Klatreforbunds ulykkesstatistik.
  • Indsendte rapporter benyttes til statistik og til mere dybdegående artikler om sikkerhed. Rapporterne bliver opbevaret, så længe de skønnes relevante.
  • Der vil ikke blive videregivet eller publiceret navne eller andre personlige oplysninger.
klik her for at downloade skemaerne til ulykkesrapportering

Ulykkesrapporter 2014-23

Her kan du læse et kort referat af de indsendte ulykkesrapporter. De er anonymiserede af hensyn til de involverede.

Der er formentlig mange ulykker og nærved-ulykker, som ikke bliver indrapporteret, så dette skema giver ikke det fulde billede.

Klik her for at downloade oversigten.

bottom of page