Skema til ulykkesrapportering

 
Hvis du har været involveret i en ulykke eller en nærved-ulykke, hjælper du klatremiljøet til at blive mere sikkert ved at indrapportere hændelsen.
 
Praktisk:
  • Du kan udfylde nedenstående skema – så får vi alle de oplysninger, som vi har brug for. Hvis du allerede har skrevet en ulykkesrapport i et andet format, er du også velkommen til at sende den i stedet.
  • Du må meget gerne indsende rapport, også selvom en nærved-ulykke aldrig førte til skader, eller hvis der er tale om en akut idrætsskade.
  • Der er et skema til ulykker og nærved-ulykker på klatrevægge og et skema til ulykker på klippe/is.
  • Send rapporten som vedhæftet fil til rune@klatreforbund.dk, så indgår den i Dansk Klatreforbunds ulykkesstatistik.
  • Indsendte rapporter benyttes til statistik og til mere dybdegående artikler om sikkerhed. Rapporterne bliver opbevaret, så længe de skønnes relevante.
  • Der vil ikke blive videregivet eller publiceret navne eller andre personlige oplysninger.
klik her for at downloade skemaerne til ulykkesrapportering

Ulykkesrapporter 2014-19

Her kan du læse et kort referat af de indsendte ulykkesrapporter. De er anonymiserede af hensyn til de involverede.

Der er formentlig mange ulykker og nærved-ulykker, som ikke bliver indrapporteret, så dette skema giver ikke det fulde billede.

Klik her for at downloade oversigten.

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TLF. 27 26 89 89, KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693