top of page

Autobelay

Autobelays bliver stadig mere udbredte i danske klatreklubber. Muligheden for at træne med autobelay er en god tilføjelse til klubbens øvrige tilbud og hvis man bruger en autobelay korrekt er det en meget sikker måde at klatre på.

På denne side har vi samlet en række anbefalinger til både klubben og den enkelte klatrer.
 
Sikker brug af autobelay:
Det er meget sjældent at ulykker på autobelays skyldes udstyrsfejl (men det kan ske, se nedenfor). De fleste ulykker og nærved-ulykker sker på grund af menneskelige fejl - hvilket i øvrigt også er tilfældet med andre ulykker på kunstige klatrevægge.
Udfordringen med autobelays er, at klatreren er alene og derved mister den måske vigtigste sikkerhedsforanstaltning i klatring - makkertjekket. De fleste af nedenstående råd har til sigte at overkomme denne udfordring.
Til klubben
 • Køb et anerkendt mærke. De største og mest kendte mærker er TruBlue og Perfect Descent.
 • Få en god serviceaftale med forhandleren og overhold serviceintervallerne.
 • Hæng autobelayen op efter producentens anvisninger - få evt. forhandleren til at stå for ophængning.
 • Hæng et klæde op, som spærrer ruterne, når autobelayen ikke er i brug - dette kan man få med, når man køber autobelay.
 • Sørg for, at der ikke er andre steder at klippe linen fra autobelayen ind, end sikkerhedsklædet.
 • Byg ruter, som passer til autobelay. Klatreren må ikke kunne klatre langt udenfor lodlinjen.
 • Sørg for tilstrækkelig uddannelse af brugere og instruktører.
 • Lav en nem mulighed for indrapportering af mislyde, ændringer i nedfiringshastighed o.lign. (og reager på indrapporterede ændringer i funktionen).
Til den enkelte klatrer
 • Lav ”makkertjek” på dig selv, hver gang du har klippet dig ind i autobelayen – f.eks. ved at trække ned i linen og lade den trække sig stram eller ved at klatre en meter op og lade dig falde.

 • Hav det rette mindset: autobelays giver let en følelse af ”tivoli-klatring”, men statistisk ser vi relativt mange ulykker og, især, nærved-ulykker med autobelays. Der gælder de samme sikkerhedsregler som ved almindelig rebklatring.

 • Hav en rutine for indklipning og "makkertjek", og følg den - også selvom stopuret bipper, og det er tid til næste interval i dit træningspas!

Ulykker med autobelay i Danmark

I Dansk Klatreforbunds ulykkesregistrering for 2014-2023 er der små 50 indberetninger. De seks af dem omhandler autobelay, altså mere end 10%. I forhold til udbredelsen af autobelays er dette formentlig en relativt høj andel. Det skal dog understreges, at antallet af indberetninger i Danmark er så lavt, at der ikke kan drages sikre statistiske konklusioner.

Tre af de indberettede sager førte til personskade, to handlede om problemer med autobelayens funktion, en var en nærved-ulykke, hvor klatreren glemte at klippe ind, men var i stand til at nedklatre.

Udover de indberettede ulykker, har vi hørt "på vandrørene" om en håndfuld nærved-ulykker, hvor klatrere har glemt at klippe ind, før de klatrer. Før vores ulykkesregistrering begyndte i 2014 har der også været mindst en alvorlig ulykke af samme årsag. Det understreger, at det virkeligt svage punkt ved en autobelay er det manglende makkertjek!

En af de seneste ulykke handler om en autobelay, hvor bremsemekanismen simpelthen svigtede. Du kan læse om denne ulykke her.

Rapport om ulykke med autobelay i Holbæk Klatreklub 2023.

bottom of page