TALENT & ELITE  (side under opbygning)
Dansk Klatreforbund ønske at skabe en national sammenhængende talentudviklingsmodel, hvor aktører på alle niveauer samarbejder ligeværdigt om at skabe det bedste talentudviklingsmiljø for den enkelte klatrer, - og med klatreren i centrum. Talentudviklingsmiljøet skal bygges op omkring en fælles forståelse for ansvarlig, optimal og bæredygtig talentudvikling.

For at lykkes vil vi fokusere på følgende:
 

  • Basere vores holdninger, værdier og anbefalinger på den nyeste viden om- og dokumenteret positiv erfaring med talentudvikling.
     

  • Udvikle trænere med kompetence, der bygger deres daglige arbejde med klatrerne på principperne i ATK 2,0 og den ”Danske model” for talent- og eliteudvikling.
     

  • Indgå i ligeværdige samarbejder med alle relevante aktører og udvikle samarbejder, der tager udgangspunkt i den lokale og regionale kontekst.
     

  • Etablere inspirerende, udviklende og motiverende træningsmiljøer for børn og unge, der ligeligt bidrager til udvikling af klatrerens menneskelige og sportslige kompetencer samt understøtter klatrernes generelle trivsel og mentale sundhed.