TALENT & ELITE  (side under opbygning)
Dansk Klatreforbund ønske at skabe en national sammenhængende talentudviklingsmodel, hvor aktører på alle niveauer samarbejder ligeværdigt om at skabe det bedste talentudviklingsmiljø for den enkelte klatrer, - og med klatreren i centrum. Talentudviklingsmiljøet skal bygges op omkring en fælles forståelse for ansvarlig, optimal og bæredygtig talentudvikling.

For at lykkes vil vi fokusere på følgende:
 

  • Basere vores holdninger, værdier og anbefalinger på den nyeste viden om- og dokumenteret positiv erfaring med talentudvikling.
     

  • Udvikle trænere med kompetence, der bygger deres daglige arbejde med klatrerne på principperne i ATK 2,0 og den ”Danske model” for talent- og eliteudvikling.
     

  • Indgå i ligeværdige samarbejder med alle relevante aktører og udvikle samarbejder, der tager udgangspunkt i den lokale og regionale kontekst.
     

  • Etablere inspirerende, udviklende og motiverende træningsmiljøer for børn og unge, der ligeligt bidrager til udvikling af klatrerens menneskelige og sportslige kompetencer samt understøtter klatrernes generelle trivsel og mentale sundhed.

Talentudviklingsmodel
Talentudviklingsmodel
National Talentudviklingsgruppe
National Talentudviklkingsgruppe
Talentudviklingsmodel
Talentudviklingsmodel
Show More

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TELEFON     KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693