DIPLOMTRÆNER
Uddannelsen som Diplomtræner er næste skridt efter Træner 1 og Træner 2. Uddannelsen udbydes af Danmarks Idrætsforbund og består af 180 lektioners teoretisk undervisning i alle emner indenfor idrætstræning. Dertil kommer læsning af et temmelig stort pensum, tre skriftlige opgaver med mundtligt forsvar og en række mindre opgaver.
Uddannelsen er generel – det vil sige, at den ikke retter sig mod klatring, men omhandler generel træningslære. Du skal være opmærksom på, at uddannelsen er meget mere teoretisk end Dansk Klatreforbunds praksisnære Træner 2.
For at få mest muligt ud af uddannelsen til diplomtræner bør du bruge noget tid på at få godt styr på grundlæggende træningslære. Det kan du gøre ved at læse op selv eller ved at tage DIF’s Træner 2-uddannelse.
Tilmelding til Diplomtræner sker igennem Dansk Klatreforbund, så du skal kontakte den uddannelsesansvarlige i forbundet. Her kan du også få vejledning i forhold til uddannelsens krav og evt. få forslag til læsning om træningslære.

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TELEFON     KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693