DIPLOMTRÆNER

Uddannelsen som Diplomtræner er næste skridt efter DIF og Klatreforbundets Træner 2. Uddannelsen udbydes af Danmarks Idrætsforbund og består af 165 lektioners teoretisk undervisning i mange emner indenfor idrætstræning. Dertil kommer læsning af et temmelig stort pensum, tre skriftlige opgaver med mundtligt forsvar og en række mindre opgaver. Uddannelsen afsluttes med et (min.) 30 timers projekt, som du udarbejder i forbindelse med Klatreforbundet. 

Uddannelsen er generel – det vil sige, at den ikke retter sig mod klatring, men omhandler generel træningslære. På uddannelsen bliver det bl.a. din opgave at oversætte generelle metoder i træning til klatrespecifikke træningsmetoder. 

Tilmelding til Diplomtræner sker igennem Dansk Klatreforbund, her kan du også få vejledning i forhold til uddannelsens krav og evt. få forslag til læsning om træningslære.

Læs mere her: https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/for-s-traenere/traeneruddannelser/dif-s-diplomuddannelse

Kontakt

ida@klatreforbund.dk