top of page
Søg
 • Lasse Pedersen

Dansk Klatreforbunds nyhedsbrev, maj 2022

Foråret er kommet, og i Dansk Klatreforbund betyder det to ting: klatreture og repræsentantskabsmøde.

I dette nyhedsbrev kan du læse om det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde, du kan læse om trænerkurser, og så vil vi gerne reklamere for Danmarks største, eneste og bedste klatrefestival på ægte klipper: Bornholm on the Rocks.

Foto: Klatrere på Krogeduren ved Vang, Rasmus Nielsen


 

ÅRETS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022

I forrige weekend, på arbejdernes internationale kampdag den 1/5, blev Dansk Klatreforbunds årlige repræsentantskabsmøde afholdt i Middelfart.

Set med sekretariatets øjne blev det et rigtigt godt møde med gode diskussioner og livlige debatter.

32 deltog hele dagen og repræsenterede 16 klubber.


Foruden den bundne dagsorden for selve repræsentantskabsmødet blev der undervejs også afholdt en workshop, hvor deltagerne blev stillet overfor to vigtige spørgsmål i forhold til fremtiden:

- Hvad bør DKLAF fokusere mere på?

- Hvordan bør forbundet positionere sig i det bredere klatremiljø?

Input fra workshoppen blev samlet ind og nærstuderes nu i sekretariatet, der ventes at vende tilbage med konklusioner og initiativer på et senere tidspunkt i år.


Regnskabet for 2021 blev gennemgået og vedtaget, og budgettet for indeværende år blev fremlagt uden stor debat og spørgsmål.

Mødet bød på et farvel fra formand Christian Nicolai Ørum-Petersen, der efter mange år som formand for DKLAF nu forlader bestyrelsen for at bruge mere tid på private projekter.

Efter valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant udgør den nye bestyrelsessammensætning nu:

 • Mikkel Højgaard Larsen

 • Jens Salling

 • Lise Usinger

 • Nikolaj Mejsner (genvalgt)

 • Bent Acher Johansen (genvalgt)

 • Erik Vilen (nyvalgt)

 • Nicolai Liebach (nyvalgt)

 • Suppleant Mona Hjorth (nyvalgt)

Bestyrelsen er i skrivende stund under konstituering med formand, næstformand, kasserer samt forretningsudvalg.

Ordensudvalget udgør efter valg uændret:

 • Rene L. Christensen

 • Niels Staun

 • Jan Bønding

 • Suppleant Magnus Berg Sletfjerding

Der var stillet 3 forslag til behandling og alle blev vedtaget efter lidt kvalificering og debat.

Det første forslag handlede primært om sanering af vedtægterne. Det næste handlede om bedre mulighed for uddannelse af instruktører i tyndt befolkede områder og det sidste om kontingentforhøjelse i 2023.

Kontingentet forhøjes i 2023, og blev med stort flertal, 80 af 88 stemmer, fastsat til hhv. 80 kr. pr. år pr. medlem og 2.000 kr. pr. skole/institution.


Som altid blev mødet afsluttet med kåring og fejring af årets Ildsjæl og årets klub.

Sekretariatet og bestyrelsen havde indstillet Malwina Tarka for hendes store engagement og indsats for det danske klatremiljø.

Årets klub blev Århus Klatreklub for deres visionære og veludførte halprojekt.


På bestyrelsens og sekretariatets vegne vil vi gerne sige tak til de fremmødte og for støtten til det fortsatte arbejde med at udbrede og forbedre klatresporten i Danmark


Dansk Klatreforbunds hjemmeside kan du finde referat, præsentationsslides fra mødet samt øvrige dokumenter.


 

Træneruddannelse.

Der er blevet afviklet to træneruddannelser og den tredje er i gang i skrivende stund. Fedt at vi endelig kan mødes og blive klogere på trænergerningen.

Flere har efterspurgt en ”teaser” til Træner 1 uddannelsen, her vil jeg minde om, at vi kan tilbyde en assistenttræneruddannelse, som afvikles på én dag. Her arbejdes der bl.a. med trænerrollen, udvikling af nye øvelser samt børn og unges udvikling.

Kontakt mig endelig hvis I står og mangler sådan en kursus i klubben (ida@klatreforbund.dk).


Juniorprogram.

Årets første Young Gun løb af stablen i Østjysk Klatreklub i april. I foråret har de unge klatrere chancen igen i Ribe, Odense og Køge.

Tjek Forbundets kalender for mere info og tilmelding.

For de lidt ældre juniorer, er der både juniortræninger og juniorbattles i kalenderen.Paraklatring

Monica Raavig fra DBKK, skal for første gang deltage i IFSC Paraklatring World Cup, det bliver d.21-22 juni, meget spændende! 

Bornholm on the Rocks


Igen i år arrangerer Bornholmudvalget klatrefestival på Bornholm.

programmet byder på:

 • Hygge og fællesskab omkring klatring

 • Fællesture til klassiske klatreområder på øen

 • Klatrekonkurrence på rigtige klipper

 • Festmiddag

 • Intro til klippeklatring

 • Workshop i bouldering

 • Redningsøvelser for sportsklatrere

 • Reb og redning

 • Multipitch på boltede ruter

 • Og meget mere ...

Festivalen foregår med udgangspunkt i Egeløkke Naturlejrplads 4.-7. august.

Læs mere i Klubmodul.318 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page