REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra forbundets medlemsklubber og er forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet tager beslutninger ved afstemning på repræsentantskabsmøder eller ved elektronisk afstemning. Medlemsklubberne får tildelt stemmer efter fordelingsnøglen i forbundets vedtægter. Stemmerne fordeles i forhold til hvor mange medlemmer klubben har, indrapporteret til DIF ved årets begyndelse. Stemme fordelingsnøgle:

001 til 024 medlemmer = 1 stemme.

025 til 49 medlemmer = 2 stemmer.

050 til 099 medlemmer = 3 stemmer.

099 til 199 medlemmer = 4 stemmer.

200 til 299 medlemmer = 5 stemmer.

300 til 399 medlemmer = 6 stemmer.
 

Stemmefordelingen fortsættes med
1 ekstra stemme pr. 100 medlemmer
op til 1499 medlemmer 


Fra 1500 medlemmer får man en stemme pr. 200 medlemmer
1500 til 1699 medlemmer = 18 stemmer.

1700 til 1899 medlemmer = 19 stemmer.


Skolemedlemskaber har 1 stemme.

Vedtægtsbestemt dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsen og sekretariatet aflægger beretning.

  3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning (konkurrenceudvalg, juniorudvalg, sikkerhedsudvalg, ordensudvalg).

  4. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab for det afsluttede år.

  5. Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Fremlæggelse af budget.

  8. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

  9. Valg af ordensudvalget: Formand og suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år.

  10. Eventuelt.

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022
- Søndag d. 1. maj

- Hotel Park, Middelfart (Viaduktvej 28)

09.00 – 10.00 Ankomst og morgenbrød
10.00 – 12.00 Repræsentantskabsmøde
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 17.00 Repræsentantskabsmøde fortsat

inkl. let morgenbrød, frokost, kaffe og kage

 

Invitation og dagsorden       Aktivitetsrapport 2021       Årsregnskab 2021  

 

Bestyrelsesmedlemmer og kandidater:

Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer i 2022.

Bestyrelsesmedlemmer, som er på valg:

Nikolaj Mejsner (NKK) - ønsker at genopstille

Bent Acher Johansen (Ribe KK) - ønsker at genopstille

Gregers Gatzwiller (NKK) - ønsker ikke at genopstille

Nicolai Ørum-Petersen (ÅK) - ønsker ikke at genopstille

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg:

Jens Salling (ÅK)

Mikkel Højgaard (Søborg KK)

Lise Usinger (DBKK)

Foreløbige kandidaturer til bestyrelsen:

Erik Vilen (DBKK)
Nicolai Liebach
Mona Hjorth Hansen (DBKK)

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

 

 


 

  

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2023:

Forslag 1: 80 kr. pr. medlem og 2.000 kr. pr. skole/institution

Forslag 2: 125 kr. pr. medlem og 2.500 kr. pr. skole/institution

Indkomne forslag fra klubber:

Forslag fra Thy Frilufts- og Klatreklub og Vestjysk Klatreklub.


 

Power point fra repræsentantskabsmødet
 

 

paragraf-1.png