top of page
Anchor 1
Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra forbundets medlemsklubber og er forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet tager beslutninger ved afstemning på repræsentantskabsmøder eller ved elektronisk afstemning. Medlemsklubberne får tildelt stemmer efter fordelingsnøglen i forbundets vedtægter. Stemmerne fordeles i forhold til hvor mange medlemmer klubben har, indrapporteret til DIF ved årets begyndelse.

 

Stemme fordelingsnøgle klubmedlemsskaber:

001 til 024 medlemmer = 1 stemme.

025 til 049 medlemmer = 2 stemmer.

050 til 099 medlemmer = 3 stemmer.

099 til 199 medlemmer = 4 stemmer.

200 til 299 medlemmer = 5 stemmer.

300 til 399 medlemmer = 6 stemmer.
 

Stemmefordelingen fortsættes med
1 ekstra stemme pr. 100 medlemmer
op til 1499 medlemmer 


Fra 1500 medlemmer får man en stemme pr. 200 medlemmer
1500 til 1699 medlemmer = 18 stemmer.

1700 til 1899 medlemmer = 19 stemmer.

Stemmer for skolemedlemskaber:

Skolemedlemskaber har 1 stemme pr. medlemsskab

Stemmer for personlige medlemskaber:

Individuelle medlemmer repræsenteres som èn gruppe. Gruppen af individuelle medlemmer har et stemmeantal, som følger samme regler som for klubmedlemsskab. Gruppen kan dog ikke opnå mere end 10% af det samlede stemmeantal.

1 til 24 individuelle medlemmer giver 1 stemme.

25 til 49 medlemmer giver 2 stemmer.

50 til 99 medlemmer giver 3 stemmer.

99 til 199 medlemmer giver 4 stemmer. 

bottom of page