top of page
Anchor 1
Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra forbundets medlemsklubber og er forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet tager beslutninger ved afstemning på repræsentantskabsmøder eller ved elektronisk afstemning. Medlemsklubberne får tildelt stemmer efter fordelingsnøglen i forbundets vedtægter. Stemmerne fordeles i forhold til hvor mange medlemmer klubben har, indrapporteret til DIF ved årets begyndelse.

 

Stemme fordelingsnøgle:

001 til 024 medlemmer = 1 stemme.

025 til 049 medlemmer = 2 stemmer.

050 til 099 medlemmer = 3 stemmer.

099 til 199 medlemmer = 4 stemmer.

200 til 299 medlemmer = 5 stemmer.

300 til 399 medlemmer = 6 stemmer.
 

Stemmefordelingen fortsættes med
1 ekstra stemme pr. 100 medlemmer
op til 1499 medlemmer 


Fra 1500 medlemmer får man en stemme pr. 200 medlemmer
1500 til 1699 medlemmer = 18 stemmer.

1700 til 1899 medlemmer = 19 stemmer.


Skolemedlemskaber har 1 stemme.

Vedtægtsbestemt dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsen og sekretariatet aflægger beretning.

  3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning (konkurrenceudvalg, juniorudvalg, sikkerhedsudvalg, ordensudvalg).

  4. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab for det afsluttede år.

  5. Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Fremlæggelse af budget.

  8. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

  9. Valg af ordensudvalget: Formand og suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år.

  10. Eventuelt.

Materialer til repræsentantskabsmøde 2023
bottom of page