For at benytte Dansk Klatreforbunds forskellige tilbud, skal skolen eller institutionen være medlem. Som medlem af Dansk Klatreforbund bliver I “medejer” af organisationen”, dvs. får del af repræsentantskabet, som er organisationens øverste myndighed. På det årlige repræsentantskabsmøde i april, vælges bl.a. bestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse af forbundet. Som medlem i Dansk Klatreforbund er I derfor med til at bestemme, hvad I får for jeres kontingent. Skolekontingentet koster 1.000 kr. pr. år og giver adgang til forbundskontoret der:

 

  • Sørger for drift og udvikling af klatresporten.

  • Understøtter det frivillige arbejde.

  • Inspirerer, rådgiver og vejleder klubber, skoler og institutioner.

  • Tilbyder uddannelser indenfor sikkerhed, træning, bevægelse og rutebygning.

  • Giver medlemmer mulighed for workshops, klatreoplevelser, socialt fællesskab og netværk, samt træf i både Danmark og udlandet.

  • Giver mulighed for at deltage i konkurrencer - både elite, bredde og børn- og ungdomskonkurrencer.

SKOLEMEDLEMSKAB
Indmeldelsesblanket
Infobrev
Show More

DANSK KLATREFORBUND IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY STADION 20, 2605 BRØNDBY 

TELEFON     KONTOR@KLATREFORBUND.DK, CVR 28208693