INSTRUKTØRKURSER

Dansk Klatreforbunds instruktøruddannelser er opbygget i trin.

De tre første niveauer giver kompetence til at undervise i sikkerhed ved klatring på kunstige klatrevægge. De tre næste niveauer giver kompetence til at undervise på klipper.

Uddannelserne bygger ovenpå hinanden, og de skal normalt tages i rækkefølge. Hvis du er rutineret klatrer, kan du dog springe Instruktør 1 over og starte på Instruktør 2.

Læs mere om de enkelte instruktøruddannelser

Du kan se listerne over aktive instruktører under de enkelte instruktøruddannelser

Instruktør på klatrevæg

Instruktør på klippe

Regler og information