top of page
Anchor 1

Whistleblowerordning

Baggrund
Fra 17. december 2023 er Dansk Klatreforbund forpligtet til at have en whistleblowerordning i henhold til den såkaldte whistleblowerforordning.
Dette er jo en god lejlighed til at præcisere, hvordan man kan indberette, hvis man ser kritisable eller mistænkelige forhold.
Vi vil naturligvis altid meget gerne høre, hvis nogen af vores ansatte eller samarbejdspartnere ser noget, som de synes ser forkert ud - uanset om der er tale om mulig økonomisk kriminalitet, vedtægtsmæssige forhold eller om det mere handler om trivsel på træningshold og den slags. Det er dog ikke alle forhold, som ligger under reglerne for whistleblowerordningen.


Hvem kan indberette?
Vi vil gerne høre fra alle, som ser noget, de undrer sig over. Hvis indberetningen formelt skal høre under reglerne for whistleblowerordningen, skal det være en ansat eller på anden måde professionelt tilknyttet, der indberetter.

Hvad kan indberettes?
Igen - vi vil gerne høre om alt, der opfattes som forkert i forhold til samfundets og klatremiljøets værdier. Hvis indberetningen skal høre under reglerne for whistleblowerordningen, skal der imidlertid være tale om egentlige strafbare forhold - altså økonomisk kriminalitet, vold eller grov chikane eller forskelsbehandling.


Hvordan behandler vi indberetningen?
Du indberetter ved at ringe eller skrive til Rune Windfeld (rune@klatreforbund.dk, 22 54 16 27). Hvis Rune er på ferie, ringer eller skriver du til Ida Clausen (ida@klatreforbund.dk, 61 70 08 04).
Indberetningerne er ikke anonyme, men vi holder whistleblowerens navn fortroligt i så vidt omfang det er muligt.
Whistlebloweren er beskyttet mod repressalier i sit ansættelsesforhold, hvis indberetningen ligger under whistleblowerordningens område - man kan altså ikke fyres eller på anden måde chikaneres som direkte følge af indberetningen.
Whistlebloweren får en bekræftelse på sin indberetning indenfor 7 dage og en tilbagemelding om sagsbehandlingen indenfor 3 måneder.
Dansk Klatreforbund behandler alle indkomne sager omhyggeligt.

Indberetning af andre forhold

Man er altid velkommen til at kontakte Rune Windfeld for at høre om klagemuligheder osv. I flere tilfælde er der dog allerede oprettet klagemuligheder, som man kan anvende.
 

  • Forhold, som vedrører beståelse af instruktøreksamen o.lign. har sin egen klageprocedure, som er beskrevet her.

  • Forhold, som vedrører klubbernes eller forbundets vedtægter, generalforsamlinger o.lign., bør indberettes til en medarbejder i Dansk Klatreforbunds sekretariat eller til Dansk Klatreforbunds ordensudvalg.

  • Forhold, som vedrører dårligt arbejdsmiljø o.lign., bør i første omgang tages op med de relevante ledere – det kan f.eks. være klubbens bestyrelse, eller Dansk Klatreforbunds sekretariat. Dansk Klatreforbunds medarbejdere hjælper gerne med rådgivning og mægling i disse tilfælde. I alvorlige tilfælde kan det være relevant at kontakte arbejdstilsynet.

  • Forhold, som vedrører dårligt eller mobbende træningsmiljø, bør tages alvorligt og indberettes. Det vil være relevant at tage det op med klubbens bestyrelse eller med Dansk Klatreforbunds landstræner. Det er også en mulighed at kontakte en anden medarbejder i Dansk Klatreforbunds sekretariat.

bottom of page